Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Viktorīnas vakars“ Vanagos

Piedalās visas paaudzes

Laikraksts Latvietis Nr. 540, 2019. g. 18. martā
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: J. Vīksne, J. Kārkliņš, A. Druva, I. Ābele, K. Nemīro, A. Pētersone, E. Cīrulis un D. Jefimova.

DV

Daugavas Vanagi

Tagad jau kļuvusi par tradīciju, ka Daugavas Vanagi Melburnā savu Krodziņa vakara ciklu katru gadu sāk ar Viktorīnas vakaru. Tā arī bija šogad. Piektdien, 22. februārī, Daugavas Vanagu mītnē bija pulcējušies ap 70 tautiešu, lai lepotos ar savu gudrību viktorīnā, ieēstu vistas parmadžiānu, iebaudītu kādu aliņu un pavadītu patīkamu vakaru.

Ienākot Vanagu mītnē, mūs sagaidīja Jura Vīksnes smaidošā seja. Juris mums norādīja, kur būs jāsēž un novēlēja labas sekmes. Pirms ieiešanas zālē, tomēr bija jāapstājas pie bāra, lai nopirktu ko iedzert. Aiz bāra no pirmās stundas līdz vakara beigām strādāja Māra Jefimova un Andres Fedisīns (Fedyszyn). Ar dzērienu rokās varēja mierīgi apsēsties un gaidīt vakariņas. Drīz vien parmadžiānu ar piedevām pienesa Dāvids Chachs. Vakariņas, kuras bija sagatavojušas Koidula Nemīro, Ilze Ābele, Gunta Delvere un Pēteris Delvers, kā vienmēr, bija tiešām garšīgas. Paldies Dāvidam par apkalpošanu un saimniekiem un bāra darbiniekiem, kas rūpējās par vakariņām un dzērieniem.

Pirms varējām sākt svarīgāko vakara posmu, viktorīnu, bija jāpaklausās dažas runas. Angelika Pētersone no Dnister Ukraiņu kredītkooperatīva iepazīstināja klātesošos ar kredītkooperatīvu un tā pakalpojumiem un pasniedza Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdim aploksni nodaļas darbam. Liels paldies Dnister Kreditkooperatīvam par atbalstu Daugavas Vanagiem.

Juris Vīksne paziņoja, ka šim gadam godalgas bija ziedojuši Alnis Druva no Baltic Spirit importfirmas un Zilo Acu slēpotāju klubs, kuru pārstāvēja Ēriks Cīrulis. Liels paldies par atbalstu it sevišķi Alnim, kurš Viktorīnas vakarus un citus Krodziņa vakara sarīkojumus atbalstījis ar godalgām jau ilgus gadus. Savā noslēgumā Juris Vīksne ziņoja, ka šī gada Viktorīnas vakara atlikums tiks izmantots, lai iegādātos virtuvē jaunu saldētāju, kas vanadzēm ļoti vajadzīgs, lai viņas varētu turpināt savu darbu. Jurim sekoja nodaļas valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš, kas DV Melburnas nodaļas valdes vārdā pateicās visiem, kuri pielikuši roku pie šī vakara sarīkojuma. Jānis sevišķi pateicās sarīkojuma rīkotājiem Dainai Jefimovai un Jurim Vīksnem.

Vakariņas bija paēstas, un runas bijām noklausījušies, nu varēja sākties viktorīna. Jautājumus bija sagatavojusi un tos nolasīja Daina Jefimova. Apbrīnoju Dainu par jautājumu izvēli un atrašanu. Nezinu, kur viņa tik dažādus jautājumus varēja atrast, dažus vieglus, citus grūtākus un par tik dažādiem tematiem. Cīņa visu vakaru bija sīva. Pat tas galds, kur sēdēja šo rindu rakstītājs, pienāca trešā vietā, kaut tas noteikti nebija mans nopelns. Šogad vakara uzvarētāji bija Ēriks un Salija (Sally) Cīruļi, Andis un Linda Graudiņi, Kalvis un Karina Jaunalkšņi, Sū Mičele (Sue Mitchell), Ivars Neiburgs un Andris un Bite Švolmaņi. Apsveicu viņus.

Rīkotāju vārdā vēlētos arī pateikties Gregam Vaitlovam (Greg Whitelaw), kurš pats nevarēja būt klāt ģimenes apstākļu dēļ, tomēr, kā vienmēr, bija sagatavojis sarīkojuma afišu, Jānim Kārkliņam par apskaņošanas aparatūras iekārtošanu un visiem tiem neredzamiem rūķīšiem par palīdzību. Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas vārdā vēlētos arī pateikties visiem sarīkojuma dalībniekiem par ierašanos. Ar piedalīšanos mūsu sarīkojumos tiek atbalstīts palīdzības darbs kā šeit Austrālijā, tā Latvijā, par ko Daugavas Vanagu organizācija ir ļoti pateicīga.

Atnākot ne tik vien uz šo Viktorīnas vakaru, bet vispār Krodziņa vakaros ir interesanti redzēt, kas uz tiem ir ieradušies. Uz šiem sarīkojumiem ierodas jaunā paaudze, vidējā paaudze un ne tik jaunā paaudze. Bez tam to atbalsta ar savu ierašanos un līdzdalību ne tik vien latvieši un latviešu izcelsmes ļaudis, bet arī cittautieši. Bija patīkami redzēt, ka uz šo Viktorīnas vakaru, bez latviešiem bija ieradušies arī austrāļi, ukraiņi un igauņi. Diemžēl šajā sarīkojuma neredzēju nevienu lietuvieti, kaut tie arī regulāri ierodas Krodziņa vakaros.

Bija pavadīts atkal jauks piektdienas vakars. Uz redzēšanos kādā no nākošiem Krodziņa vakariem, kuri notiek katra mēneša pēdējā piektdienas vakarā!

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com