Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Mana dāvana Latvijai“

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē stipendija

Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

,,Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu.”

(J. Alunāns)

Latvijas valsts simtgade – tā bija iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts dzimšanas dienu. Un, jo īpaši svarīgi šie svētki ikkatram sirdī ir tad, ja ir iespēja kopā ar visu tautu likt arī savu artavu Latvijas nākotnes veidošanā. Taču jubilejas, kā zināms, parasti saistās ar dāvanām. Atrast īsto dāvanu sev nozīmīgam cilvēkam nemaz nav tik viegli, taču vēl grūtāk ir izvēlēties dāvanu valstij, un tad ir tikai viena atbilde: vislabākā dāvana, ko varētu uzdāvināt Latvijai, būtu vismaz viens gudrāks, labāks, patiesāks, savu zemi un tautu mīlošāks cilvēks.

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) aizvadītā gada laikā aicināja tautiešus piedalīties projektā Mana dāvana Latvijai. Šī projekta nolūks bija dot visiem Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošiem latviešiem, neatkarīgi no viņu rocības, atteikties no savām dzimšanas dienas dāvanām (vai svinībām) un to vērtību ziedot kāda jaunieša stipendijai. Idejas autors un organizators ir LAAJ prezidija priekšsēdis Jānis Grauds, kurš prata uzrunāt savus tautiešus: „Mēs esam bagāti, jo piederam mazai, izcilai tautai, kura ir spējusi pārvarēt dažādas grūtības un svinēs 100 gadu savas pastāvēšanas jubileju. Piedalīsimies dāvanā un apliecināsim, ka mums šeit, tālajā zemes stūrī, ir mīļa mūsu tēvzeme un rūp tās nākotne! Visiem piedaloties, varēsim sasniegt nozīmīgu rezultātu!”

LAAJ pārstāv latviešu organizācijas Austrālijā un Jaunzēlandē. Jau vairāk nekā 50 gadus LAAJ prezidijs un Kultūras fonds atbalsta Austrālijas latviešu kultūras un izglītības sarīkojumus. LAAJ biedri uzskata, ka latviskās vērtības būtu grūti saglabāt, ja mītnes zemēs nepastāvētu dzīva, aktīva latviešu sabiedrība. LAAJ sniedz atbalstu arī jaunatnes audzināšanai, latviskās kultūras veidošanai un saglabāšanai Austrālijā un Jaunzēlandē, latviešu izglītības un kultūras pasākumu veicināšanai un sakaru uzturēšanai ar iestādēm un māksliniekiem Latvijā, kā arī sadarbībai ar latviešu organizācijām citās zemēs. Lielāko daļu LAAJ ienākumu satur biedru ziedojumi un novēlējumi testamentos.

Projektā Mana dāvana Latvijai iegūtos līdzekļus – 10 000 EUR – tika nolemts uzticēt administrēt Nodibinājumam Vītolu fonds, jo tā mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem turpināt savu izglītību un studēt Latvijas augstskolās. Sidnejas mēnešrakstā Ritums un laikrakstā Latvietis minēti šie dāsnie cilvēki – viņiem prieku savā jubilejas reizē sagādāja iespēja darīt laimīgus citus, kādus šobrīd vēl pavisam nepazīstamus jauniešus savā Tēvzemē, kuri pavisam drīz teiks sirsnīgu paldies Jānai Andersonei, Lijai Andersonei, Greimam un Anitai Andersoniem, Veltai Apsītei, Ziedonim Apsītim, Margutai Bernšteinai, Edītei Birzulei, Vijai Bruzgulei, Birutai Ceriņai, Sandrai Dragūnai, Kalvim Duckmanton, Zintim Duckmanton, Osvaldam Freibergam, Lindai Graudiņai, Oskaram Graudam, Jānim Graudam, Reinim Graudam, Markum Graudam, Ojāram Grestem, Baibai Harringtonei, Dainai Jaunbērziņai, Andrim Jaunbērziņam, korp! Spīdola Sidnejas kopai, Krādziņu ģimenei, Edgaram Laķim, Leonam E.P., Dainai McDonald, Kārlim McDonald, Intai Milnis, Pēterim Milnis, Mārai North, Olgai Pelšs, Mārai Pelšs, Jurim Rīmanim, Ivetai Ronei, Rutai Rozentālai, Inārai Rumbai, Uldim Siliņam, Visvaldim Sniedzem, studenšu korporāciju kopai Melburnā, Leldei Taylor, Vijai Zars, Vairai Zemītei (piemiņā, atvadoties bērēs), Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopai un Sidnejas Latviešu vīru korim.

Tur, tālajā Austrālijā, tik daudz kas ir citādāk – kad mums diena, tur nakts, kad mums sniegi, tur viss ziedos. Taču ir lietas, kas vienmēr būs kopīgas – Saule, debesis, Tēvzemes mīlestība un pārliecība, ka tas zelta grauds, kas cerībā un ticībā nākotnei sēts, vērā ņemamu ražu nesīs. Paldies visiem ziedotājiem un idejas autoram Jānim Graudam!

Vītolu fondsAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com