Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ražīgs 2018. gads ceļā uz 2022. gadu...

2018. gada darbu pārskats un plāni nākotnei

Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā
Jānis Dimants, Jr. MD -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirmajā rindā no kreisās: Visvaris Ģiga, Ansis Vīksniņš, Maija Zaeska.
Otrajā rindā: Indulis Valters, Egons Duņēns, Sarma Straumane, Elga Pone, Jānis J. Dimants, Jr., M.D.. Trūkst: Larisa Ozola, Mara Pelēce, Baiba Olinger.
FOTO LOAM.

Līdz trijiem pēcpusdienā spīdēja saule pie dzidrām, zilām debesīm, lai gan ārā bija auksts, temperatūra –17°C, svētdien, 27. janvārī notika Latviešu organizāciju apvienības Minesota (LOAM) pilnsapulce Mineapoles – Sv. Paulas latviešu ev. lut. draudzes telpās sapulce sākās pēc kārtējā dievkalpojuma. Tas deva izdevību daudziem draudzes locekļiem piedalīties sapulcē.

Pēc kafijas ar uzkodām Maija Zaeska, LOAM valdes priekšsēde, atklāja pilnsapulci. Ātri tika ievēlēts sapulces vadītājs Ansis Vīksniņš un sekretāre Sarma Strautmane ar aklamāciju, kā arī izraudzīti trīs balsu skaitītāji. Bet, kā beigās izrādījās, viss ritēja gludi un draudzīgi, un arī šoreiz nemaz nevajadzēja balsu skaitītāju.

Visvaris Ģiga ziņoja, ka ar 20 mandātiem ir pārstāvētas 11 organizācijas Minesotā. Kopsapulcē piedalījās vairāk nekā 35 dalībnieki. M. Zaeska iepazīstināja sapulci ar iepriekšējās pilnsapulces protokolu, norādot uz priekšā stāvošajiem Dziesmu svētkiem Mineapolē, Minesotā 2022. gadā. Laiks nevienu nežēlo!

M. Zaeska ziņoja par sarīkojumiem 2018. gadā, ko LOAM rīkoja un atbalstīja, un tādu bija – 34. Tas rādīja, cik ražīgs un bagāts bija 2018. gads sabiedriski kulturālajā dzīvē. Tas bija plašs un apmierinošs vairumam sabiedrības. Tur ietilpa tikšanas ar rakstniekiem un presi, kas atzīmēja un uzsvēra nozīmi visas sabiedrības labā, kuplināšanā un stiprināšanā. Landmark centrs bija ļoti pretimnākošs ar telpām, plakātiem, pastkartēm un darbiniekiem, to visu novēlot mums par velti. Te liela pateicība ir vietā. Tāpat LV Ārlietu ministrija ziedoja $ 900 00 un gādāja par izstādes plakātiem. Minnesota Regional Arts Council (MRAC) piešķīra $ 10 000,00 dēvētai LV100 komitejai, lai katru mēnesi tiktu rīkots tā saucamais outreach sarīkojums. Tas viss norāda uz mūsu lielo atbalstu un pretimnākšanu ne tikai no mūsu tautiešiem, bet arī no amerikāņu sabiedrības, sevišķi, ja to pasniedz interesantā un informatīvā veidā. Sapulce izteica pateicību B. Olinger, I. Halvorsonei un A. Vīksniņam par visa gada sarīkojumiem ar kulmināciju LV100.

Ar lielu nopietnību A. Vīksniņš ziņoja un norādīja, ka 15. Vispārējie Dziesmu un deju svētki notiks Minesotā – Sv. Paulā 2022. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam. Rīcības komiteja 15th Song and Dance, Inc. 10 personu sastāvā tika jau nodibināta 2018. gada maijā ar vairākām darba grupām, un priekšdarbi tiek veikti ar lielu rūpību, iesaistot daudzus cilvēkus. Šī organizācija ir jau pieprasījusi 501-C-# statusu nodokļu atvieglošanai, un ar nepacietību gaidām atbildi. Tāpat mākslinieki jau esot sarunāti. St. Paulas tūrisma departaments ir izrādījis lielu pretimnākšanu un sapratni un segšot lidojumus trīs koncertu uzvedumu vadītājiem. Kopkoru koncerts notiks Ordway Operas zālē, bet tautas deju uzvedums notiks Xcel Energy Center arēnā. Hotelis Intercontinental jau sarunāts (ar 350 istabām). Metropolitan Reagional Arts Council no St. Paulas ir jau nācis palīgā ar $ 10 000,00 ziedojumu, ko izkārtoja Betsija Aļļe un I. Halvorsone; par to visiem pateicāmies.

15. Latviešu Dziesmu Svētki notiks Toronto, Kanādā 2019. gadā no 4. līdz 7. jūlijam. Tradicionāli katra organizācija sniedz ziņojumu par veikto pēdējā gadā.

Kira Birmane stāstīja par Pērkonīša rosību un dejām – Festival of Nations ar 14 dejotajiem un 18. novembrī ar 20 dejotājiem; vadīja Kristīne Mertz un K. Birmane.

Miķelis Ģiga stāstīja, ka Latviešu Kredītsabiedrību tagad vada Santa Kalnīte ar Zintu Poni kā palīdzi. Biedrība darbojās sekmīgi. Tāpat viņš raksturoja sporta kopas Starts darbību kā ļoti kustīgu un aktīvu – volejbola meistarsacīkstes Indianapolē ieguva otro vietu, bet 2019. gada sacīkstes notiks 25. un 26. maijā Mičiganā. Volejbola saspēlēs Theodore Wirth Beach piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieku. Plašs sporta informācijas galds bija apskatāms 18. novembra sarīkojumā, kur Dr. Visvaldis Nagobads parakstīja savu grāmatu Gold, Silver, Bronze par hokeju un tā popularizēšanu, bet 1. novembrī, viņa dzimšanas dienā, 18. novembra sarīkojumā, saņēma PBLA balvu – Atzinību par mūža ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē un sporta medicīnā Amerikā, kā arī rozes šūpuļsvētkos. Balvu pasniedza Toms Trautmanis, ALA Sporta nozares vadītājs.

P. Kalniņš paziņoja, ka 2018. gadā notika tikai viens koncerts, kur piedalījās Katrīna Gupalo un Andreja Osokina No Baltijas uz Atlantiju. Tāpat viņš atgādināja, ka Immigration History Research Center (IHRC) draugu grupa gada sapulces vakariņās piedalījās deviņi LOAM pārstāvji (vakariņas sedza LOAM). IHRC pateicās par Minesots latviešu ilggadējo atbalstu un apbrīno mūsu organizāciju savstarpējo sadarbību. Draugu grupa noziedoja $ 1500,00 IHRC un $ 1000,00 – Arhīvam. Knuta Lesiņa Balvas koncerts trīs dalībnieku sastāvā paredzēts 2019. gada septembra nogalē.

Elmārs Priedītis no KKM ziņoja, ka biedru skaits pamazām sarūk, un tāpēc lūdza palīdzību 2019. gada Latvijas Universitātes gada svētku rīkošanai.

Par draudzes kori izteicās Inta Grāvīte; koris piedalījās 8 dievkalpojumos, Jāņu svinēšanā un 18. novembra svinībās.

Jānis Dimants pārstāvēja St. Paulas latviešu katoļu draudzi un cer izkārtot dievkalpojumu latviešu valodā, kas ir tik svarīgi mums visiem, lai gan katrs piederam pie vietējām draudzēm. Diemžēl, ASV ir palikuši tikai divi latviešu katoļu priesteri.

Elga Pone ziņoja, ka Teiksma – tautas dziesmu ansamblis – atzīmēja savu 50 gadu jubileju, piedalījās gada beigās Folklore Village sarīkojumā Viskonsīnā, kā arī Porch Party septembra vidū.

Korporācijas Selga pārstāve Mirdza Eglīte norādīja, ka selgas turpina piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā indivīdi.

Uldis Erdmanis pieteica revīzijas komisijas ziņojumu, norādot, ka LOAM grāmatvedība ir kārtībā un visi dokumenti ir iegrāmatoti, bet ieteica, ka visiem izdevumu pieprasījumiem ir nepieciešama pilnīga dokumentācija, kā arī valdes lēmums. Tas pasargās LOAM no pārpratumiem un aizdomām.

A. Vīksniņš teica, ka Minesotā daudz kas ir noticis; darām, ko varam un kas jādara. Vēlreiz viņš visu vārdā izteica pateicību I. Valteram, B. Olingerei un I. Halvorsonei par lielo un nesavtīgo darbu mūsu visas sabiedrības labā.

Pilnsapulce ar aklamāciju ievēlēja jauno LOAM valdi sekojošā sastāvā: M. Zaeska, A. Vīksniņš, S. Straumane, Māra Pelēce, E. Pone, Larisa Ozola, B. Olinger, V. Ģiga, Egons Duņēns, J. Dimants, bet revīzijas komisiju, arī ar aklamāciju, – U. Erdmanis, Jānis Paulis Skujiņš un Aldis Švalbe.

A. Vīksniņš ar prieku ziņoja, ka beidzot Minesotā arī būs Latvijas Goda konsuls – John Freivalds. Atklāšana un pieņemšana ir paredzēta š.g. 28. martā American Swedish Institute telpās. Māc. D. Demandts ieteica sveikt jauno Goda konsulu kādā sarīkojumā vēl pirms oficiālās atklāšanas. Viņš arī ieteica padomāt par jaunu pieeju 18. novembra sarīkojumu rīkošanā un norisē.

Pilnsapulce sumināja un apsveica Gundu un Geroldu Luss viņu 50 gadu laulības jubilejā un Inesi ar Uldi Erdmani – viņu 51 gada laulības jubilejā.

Neticami ātri bija pagājušas tikai divas stundas ceļā uz 2022. gadu!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com