Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu Pertas nodaļas pilnsapulce

Pasniedza DV nozīme Zeltā

Laikraksts Latvietis Nr. 534, 2019. g. 7. febr.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ilmārs Rudaks (no kreisās) pasniedza DV Zelta nozīmi Jūlijam Bernšteinam. FOTO Jānis Purvinskis.

DV

Daugavas Vanagi

DV Pertas nodaļa savu ikgada biedru pilnsapulci rīko februāra sākuma. Tā nu arī šogad svētdien, 3. februārī, plkst.13.00 Pertas Daugavas vanagi un vanadzes visi bija sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā 2019. gadā. Kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce dod biedriem iespēju apspriesties un dot valdei virzienu nākotnes darbam.

Valdes priekšnieks Ilmārs Rudaks atklāja sapulci, vispirms mūs uzaicinādams, lai ar klusuma brīdi atceramies pagājušā gadā mūžībā aizgājušo mūsu nodaļas biedru Jāni Blumbergu, kurš tagad atdusās ar saviem cīņu biedriem Lestenes Brāļu kapos. Pēc klusuma brīža visi kopā nodziedājām vanagu dziesmas pirmo un pēdējo pantu.

Pertas nodaļas priekšnieks pateicās pagājušā gada nodaļas valdei par labo darbu un labo sadarbošanos. Jo sevišķu pateicību viņš izteica mūsu nodaļas vanadžu kopas vanadzēm par viņu labo darbu mūsu nodaļas labā un uzsvēra, ka bez mūsu vanadžu nenogurstošā darba mēs nespētu sasniegt mūsu mērķus, un mūsu nodaļa nespētu vispār pastāvēt.

Tad Ilmārs veica vienu no viņam patīkamākiem darbiem un ziņoja, ka DVCV augstākā atzinība DV nozīme Zeltā, šogad ir piešķirta mūsu nodaļas biedram un valdes loceklim Jūlijam Bernšteinam par viņa nesavtīgo darbu gan nodaļas, gan Pertas latviešu sabiedrības labā, kuru tad Jūlijam arī piesprauda.

Ar to tad pagājušā gada valde beidza darboties, un biedriem nu bija jāievēl pilnsapulces vadītājs. Tāds radās Jāņa Vucēna personā un par sekretāru nosauca Jāni Purvinski, kurš to amatu arī pieņēma. Ar to tad sapulces darbs varēja sākties. Tad arī Jānis Vucēns visu mūsu vārdā vispirms pateicās Ilmāram par viņa neizmēramo darbu, kuru viņš ir veicis un vienmēr ir gatavs veikt arī gan mūsu nodaļas, gan kā nodaļas direktors Pertas Latviešu Centrā.

Sekoja mūsu nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu vadītājas, revīzijas komisijas un Pertas Latviešu Centra pārstāvja ziņojumi, kuri jau bija izsniegti agrāk. Tad nu tikai īsumā tika paskaidroti, un tā kā pie tiem nekādu jautājumu nebija, ziņojumi varēja uzreiz tikt pieņemti. Sekoja nākamā gada budžeta projekts. Kasiere Rita Džonsona pie tā bija daudz strādājusi, īsumā paskaidroja atsevišķus punktus un aizrādīja, ka projekta Izdevumi ir sabalansēti ar Ienākumiem.

Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas priekšnieku un valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu arvien vairāk saplok, esam laimīgi, ka varam mūsu organizāciju darbiniekus vēl vispār atrast. Tie paši jau to vezumu vien velk, un nekādi jauni darītāji nerodas. Tā arī šoreiz, ievēlējām Ilmāru Rudaku par nodaļas priekšnieku un veco valdi, lai turpina iesākto darbu tālāk 2019. gadā. Tādā paša veidā arī ievēlējām Revīzijas komisiju.

Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijis un paliek pēc iespējas vairāk palīdzības dot mūsu leģionāriem Latvijā, atbalstīt grūtībās nonākušās latviešu daudzbērnu ģimenes un atbalstīt Okupācijas muzeja darbu.

Vēl deleģējām mūsu valdes priekšsēdi pārstāvēt mūsu nodaļu DV delegātu sanāksmē Melburnā, š.g. 10. martā. Garākas pārrunas mums radās, kad bija jānolemj, kā mēs svinēsim mūsu nodaļas septiņdesmito gadadienu? Nolēmām, ka to atzīmēsim mūsu klubā ar sagādātām vakariņām un lūgtiem viesiem.

Pēc sēdes slēgšanas vēl pamielojāmies pie vieglām pusdienām, kuras šogad bija sagādājusi nodaļas valde no tuvējās ēdnīcas, bet Viktors Mazalevskis gādāja, lai neviens nepaģībst no slāpēm.

Atkal viens darbs bija padarīts, un varējām atkal domāt par tuvo nākotni.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com