Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLB Daugavas skola atsāk darbību

Ar 6 jauniem audzēkņiem

Laikraksts Latvietis Nr. 534, 2019. g. 7. febr.
Iveta Samule -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Daugavas skolas saime. FOTO Iveta Samule.

Iepazīšanās ar skolotājiem. FOTO Iveta Samule.

Karogu sardze. FOTO Iveta Samule.

MLBDaugavasSkola_2v

Melburnas Latviešu Biedrības (MLB) Daugavas skola ir atsākusi darbību 2019. mācību gadā. Šogad bernudārzā iesākuši 6 jauni skolēni.

„Mēs varam priecāties, ka mūsu skola turpina rosīgi darboties un jaunas ģimenes vēlās piekopt latvisko audzināšanu savās ģimenēs,” teica skolas pārzinis, Aldis Sveilis, atklājot skolas gadu 2. februāri.

Diena iesākās ar visas skolas saimes pulcēšanos Melburnas Latviešu nama Hugo Misiņa zālē un karogu ienešanu, ko izpildīja 8. klases audzēkņi. Tam sekoja rīta lūgšana māc. Daiņa Markovska vadībā.

Pārzinis tad iepazīstināja skolas saimi ar jaunajiem audzēkņiem, kuri ļoti kautrīgi izsauca savus pirmos vārdiņus. Klātesošos arī iepazīstināja ar skolotāju sastāvu, kuriem tai starpā pievienojušies trīs jauni skolotāji – Ilmārs Kaiva, Sebastiāns Krūmiņš un Roberts Brenners.

Skolas diena turpinājās ar valodas, vēstures un citām apmācībām. Diena noslēdzās ar karogu novilkšanu un skolas dziesmas – Daugav' abas malas nodziedāšanu. Pēc tam skolas saime baudīja pusdienas ar desiņām, kuras rīkoja Melburnas Gaidu un Skautu vienība.

Daugavas skolā šogad macās 35 skolēni. Tā darbojās sestdienās no plkst. 11.30 līdz plkst. 15.30, Melburnas Latvieši namā. Tuvāku informāciju sniedz pārzinis Aldis Sveilis aldis@daugavasskola.com.au.

Iveta Samule,
Skolas padomes vicepriekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com