Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lasītāja vēstule

Trimdas nacionālā politika

Laikraksts Latvietis Nr. 533, 2019. g. 1. febr.
Ivars Mirovics -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Izlasot Laikraksta Latvietis 530. numurā ievietoto Raita Eglīša rakstu PBLA nostāja Latvijas valsts politikas jautājumos un darbības virzieni 2019. gadam, dod iespēju aptvert PBLA plašo darbības lauku, bet tai pašā reizē pievēršot uzmanību nacionālpolitiskām sekām, kas parādās Latvijas valdības izpaustā rīcībā izslēdzot jēdzienu latviešu tauta no valodas saziņas leksikas, tā atjūdzot latviešu tautu no Latvijas valsts. Tāda latviešu tautas nicināšana, apdraud latviešu tautas izdzīvošanu. Nepievēršot uzmanību tādam latviešu tautas izdzīvošanas draudam, lielākai trimdinieku daļai, kuri atbalsta PBLA finansiāli, tā ir pilnīgi nesaprotama un šīs organizācijas nepieņemama izpildpolitika.

74 gadus trimdinieku izpratnē – nepārtrauktā cīņā par Latvijas valsts pastāvēšanu – Latvijas valsts un latviešu tauta ir bijis nedalāms, sinonīms jēdziens. Ja Raita Eglīša rakstā tas neparādās, tā varētu būt neuzmanības vai pārskatīšanās kļūda raksta garumu ierobežojot; ja tā, tas prasītos pēc papildināta izskaidrojuma.

Ir grūti iedomāties, ņemot vērā to lielo darbu, kas ziedots, atbalstot Latvijas valsti pasaules politiskā sfērā, ka PBLA nav mēģinājusi valsts diplomātiskā līmenī iestāties par latviešu tautas izdzīvošanas statusu. Latviešu tauta nav atdalāma no Latvijas valsts, un Latvijas valsts nevar pastāvēt bez latviešu tautas. Ja latviešu tauta neizdzīvos, Latvijas vārds nākotnē varētu tikai eksistēt kā kāda Latvijas guberņa, kādā lielvalsts teritorijā.

Varbūt ir pienācis laiks visām trimdas jumta organizācijām uzstādīt un apstiprināt savas prioritātes attiecībā uz latviešu tautas izdzīvošanu, ar pievienotu darba plānu tā izpildīšanai. Pirms 27 gadiem trimdas jumta organizācijas ticēja, ka ir pienākusi Latvijas valsts atdzimšana, un jaunā Latvijas valdība automātiski, caur patriotiskām jūtām, rūpēsies par latviešu tautas sargāšanu un izdzīvošanu. Tādā pārliecībā šīs jumta organizācijas neizmantoja savas diplomātiskās iespējas nodrošināt latviešu tautas mantotās pretenzijas uz Latvijas valsts veidošanu, garantējot latviešu valodas un latviešu tautas izdzīvošanu.

Šai sākuma periodā trimdas jumta organizācijas piegrieza savu uzmanību un resursus, pētot komunistu laika traģisko notikumu vēsturi un ceļot tiem pieminekļus, lai nākotnes paaudzes varētu ko mācīties. Vēršot šodienas skatu nākotnē, tādas paaudzes, kam tas domāts, varētu vairs arī nebūt. Tādā gadījumā tas tad ir bijis veltīgs darbs, jo nevienam tāda vēsture vairs neinteresēs: Molotova/Ribentropa slepenais protokols būs aizmirsts, celtie pieminekļi būs noārdīti vai pārkārtoti un pārkristīti par Padomju tautas uzvaras pieminekļiem.

Ja mūsu trimdas jumta organizācijas (PBLA, LAAJ, ALA, DV un citas), izvērtējot šodienas politisko stāvokli, var uzstādīt savas nacionālās prioritātes ar attiecīgi pamatotu darbības plānu, dodot tam piemērotu atbalstu un caurspīdīgumu, tad katrs trimdinieks zinātu, kādu organizāciju atbalstīt. Varbūt vēl nav par vēlu, lai cīnītos par latviešu tautas, viņas valodas un viņas valsts izdzīvošanu. Visu to, ko palaidām garām šajā 27 gadu pirmās paaudzes posmā, vēl var panākt nākošajos 27 gados.

Līdz šim tā nacionālākā un caurspīdīgākā organizācija ir bijuši Daugavas Vanagi. To šī organizācija ir pierādījusi ar savu darbu un ziedojumiem pēdējos 27 gadus, atbalstot latviešu tautas nacionālos pasākumus trimdā un Latvijā. Katrs viņu morālais atbalsts vai aizsūtītais dolārs Latvijā ir nonācis latviešu tautas varoņu – bijušo leģionāru – rokās vai grūtos apstākļos nonākušu latviešu ģimeņu atbalstam, tā rūpējoties par latviešu tautas, viņas valodas un viņas valsts izdzīvošanu.

Uzklausīsim mūsu jumta organizāciju nospraustās prioritātes un atbalstīsim tos darbības plānus, kas mums dod cerību, ka kopīgām pūlēm varam panākt latviešu tautas izdzīvošanu mūsu mantotā senču zemē – Latvijā pie Baltijas jūras.

Ivars Mirovics,
Melburnā, 21.01.2019.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com