Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daiļamatnieku darbības sekmes

Piesaistītas trīs paaudzes

Laikraksts Latvietis Nr. 366, 2015. g. 24. jūnijā
Ilze Švarca -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Grega Vaitlova (Greg Whitelaw) darinātā koka saulīte. FOTO Gregs Vaitlovs (Greg Whitelaw).

Aušana. FOTO Ilze Švarca.

Dažādi darbi. FOTO Ilze Švarca.

Daiļamatnieku darbnīca. FOTO Ilze Švarca.

Daiļamatnieku darbnīca. FOTO Ilze Švarca.

Daiļamatnieku darbnīca. FOTO Ilze Švarca.

Klāt bija pat visjaunākā paaudze. FOTO Ilze Švarca.

Daiļamatnieku darbnīca. FOTO Ilze Švarca.

Melburnas daiļamatnieku darbības sekmes var redzēt laimīgo dalībnieku sejās. Pirms pāris nedēļām, sestdien, 23. maijā 13 Melburnas daiļamatnieki un palīgi piedāvāja apmācību baltajos darbos, vitrāžas gatavošanā, aušanā, koku darbos, rotu kalšanā, kā arī bagātīgu tirdziņu latviešu nama Mazajaāzālē. Bija prieks redzēt 18 dalībniekus sekmīgi apgūstot tracionālas spējas darinot lietderīgus vai skaistuma objektus. Tomēr uztaisītais priekšmets vien, nav vissvarīgākais mērķis mūsu darbnīcām.

Koka saulīte, kuru darināja Melburnas latviešu sabiedrībai labi pazīstamais puslatvietis Gregs Vaitlovs (Greg Whitelaw) simbolizē darbnīcu vērtīgo lomu. Viņš daudz latviski nerunā, bet viņš ir vērtīgs mūsu sabiedrības loceklis, kam ir dziļa mīlestība pret savas mātes zemīti. Viņš ir piedalījies visās mūsu darbnīcās un šoreiz pirmo reizi strādāja ar koku, radot šo objektu pēc sava dizaina.

Priekšmets tika darināts ar Viktora Švarca un Arņa Grosa palīdzību, kuri abi galvo, ka viņi nav koka apstrādes speciālisti: viņi vienkārši pielieto iemaņas, kuras viņi apguva no saviem tēviem un no AZVV pirms vairākiem gadu desmitiem kad paši bija skolnieki kokapastrādes interešu grupā pie veciem meistariem. Izmantotais koks ir no Melburnas latviešu dārziem (Paldies Karīnai Vējiņai un Aivaram Saulītim!) un no daiļamatnieka Viktora Aleksejeva ziedojama. Priekšmetu apbrīnoja visi, ieskaitot Daugavas skolas skolnieki, kurus skolotāji atveda, lai novērotu darbnīcu rosību. Kas par burvīgo sastrādāšanos no tik daudziem!

No fotoattēliem redzam, ka mūsu darbnīcas sekmīgi piesaista trīs paaudzes, lai piekoptu un daudzinātu latviskas ziņas, gaumi un vērtības, un lai vienkārši rastu prieku par roka darinātu darbu.

Ļoti sirsnīgs paldies visiem daiļamatniekiem un palīgiem, kas ziedoja tik daudz laika: Ārijai Baumanei, Mārai Baumanei, Rasmai Celmai, Alnim Druvam, Aijai Grosai, Arnim Grosam, Dainai Grosai, Sandrai Krastai, Mārai Piksonei, Dailai Piksonei, Mārim Purēnam, Ilzei Švarcai, Viktoram Švarcam. Arī sirsnīgs paldies visiem sabiedrības locekļiem, kas ir ziedojuši priekšmetus tirdziņam vai darbarīkus un izejvielas. Tie tiek lietderīgi izmantoti vai pārdoti. Iegūtā nauda tiek izmantota, lai atbalstītu daiļamatnieku pasākumus. Lūdzu turpiniet ziedot, jo jūsu devums iet labumā!

Atgādinu, ka gatavojamies uz Melburnas Kultūras dienu Lietišķās mākslas izstādi. Dariniet paši izstādes vai tirdziņa priekšmetus! Sazinieties ar mani, ja Jums ir idejas vai jautājumi svarcsilze@gmail.com vai 03 9850 4840.

Ilze Švarca
LTMF vadītāja, LAAJ lietišķās mākslas nozares vadītāja
2015. gada 17. jūnijā
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com