Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ražīgie daiļamatnieki

Jau otro gadu darbnīcas un tirdziņš

Laikraksts Latvietis Nr. 339, 2014. g. 18. dec.
Ilze Švarca -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Daila Piksone. FOTO Ilze Švarca.

Darbnīcas. Linda Graudiņa. FOTO Ilze Švarca.

Darbnīcas. Elīna Ziedare. FOTO Ilze Švarca.

Koka darbu darbnīca. FOTO Ilze Švarca.

Lepnums par paveikto darbu. FOTO Ilze Švarca.

Lellītes. FOTO Ilze Švarca.

Rotas. FOTO Ilze Švarca.

Melburnā ir maza grupiņa vidējās un vecākās paaudzes interesentu, kas regulāri satiekas un īsteno lietišķās mākslas projektus. Grupiņa, kas saucās LTMF (Latviešu tautas mākslas fonds), ir pakāpeniski augusi, un pašlaik deviņi locekļi nāk uz sanāksmēm, vēl četri saņem protokolus un vēl ap desmit nāk, lai izpalīdzētu projektos. 2013. gadā notika desmit sēdes un 2014. gadā notika astoņas. Mūsu mērķis ir veicināt latviskās lietišķās mākslas spēju attīstību.

Jau otro gadu noturējām daiļamatnieku darbnīcas (un tirdziņu) Melburnas Latviešu nama mazajā zālē. Šogad sestdien, 25. oktobrī piedāvājām vitrāžas, rotas, lellītes, koka darbus, prievītes un baltos darbus. Sastrādājām ar abām skolām: vidusskolas stundas nenotika, jo skolnieki piedalījās darbnīcas, un pamatskolas skolnieki tika aicināti, lai apskatītu darbnīcu darbību. Šim pasākumam bija vēl lielāka piekrišana nekā pagājušā gadā ar 24 dalībniekiem, deviņiem pasniedzējiem un desmit palīgiem.

Pasniedzēji bija sagatavojuši maketus, darba rīkus un vajadzīgos materiālus, lai dalībnieki varētu tikai piesēsties un sākt ražot daiļdarbus. Atskanēja tautiska mūzika, varējām atspirdzināties burvīgajā jaunajā kafejnīcā ar Nama dāmu gardumiem. Ražīgajā atmosfērā, stundas paskrēja nemanot, un rezultātā katram bija lielāka saprašana par mūsu lietišķo mākslu, kā arī paša ražoti priekšmeti.

Gribu sirsnīgi pateikties darbnīcu pasniedzējiem par viņu lielo darbu: Ārijai Baumenei, Mārai Baumanei, Rasmai Celmai, Aijai Grosai, Arnim Grosam, Anitai Hermanei, Dailai Piksonei, Mārai Piksonei, Mārim Purēnam, Ilzei Švarcai un Viktoram Švarcam. Publika varēja redzēt, cik daudz darbarīku un cita ekipāža bija atstiepti uz Latviešu namu. Bet daudzās stundas pavadītas priekšdarbos bija mazāk uzkrītošas, kā piemēram braukāšana pa speciāliem veikaliem, piemērotu vielu atrašana, stiklu, koku un metālu sazāģēšana, metriem un metriem diegu uzsiešanu un visādi citi darbi un darbiņi, kas tika veikti, lai diena noritētu ērti un interesanti.

Pasākumam bija milzīgi laba atsaucība. Attēlos var redzēt tikai mazu daļu no dalībniekiem, darbiem un ražas prieka. Kaļam plānus nākamām darbnīcām, kas notiks uz divām dienām 2015. gada pirmajā pusē. Arī gatavojamies uz vasaras pasākumiem. Ilze Švarca brauks uz Sidnejas Kultūras dienu tirdziņu ar savām rotām un citu LTMF biedru daiļdarbiem. Vairāki LTMF biedri dosies uz AZVV. Daila Piksone pasniegs latvisko vitrāžu izgatavošanu un Māris Purēns ar Viktora Švarca palīdzību sakārtos rotu kalšanas šķūnīti. Daudziem talantiem bagātā Māra Baumane arī piestrādās, lai attīstītu audzēkņu latviskās lietišķās mākslas spējas.

Atgādinu lasītājiem: izrevidēt skapjus un noliktavas, un noziedot materiālus vai darba rīkus, kurus varam izmantot mūsu lietišķās mākslas projektos. Paldies tiem, kas to ir jau darījuši!

Ilze Švarca
LTMF vadītāja,
LAAJ lietišķās mākslas nozares vadītāja
2014. gada 15. decembrī
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com