Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Rīgas Centrālcietumā noslepkavotie

Lūgums sniegt ziņas

Laikraksts Latvietis Nr. 327, 2014. g. 19. sept.
Inese Dreimane -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Atpazīto Rīgas Centrālcietuma upuru saraksta pirmā lapa. Pēc katra vārda ekshumācijas kārtas numurus. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.

Pirmā lapa no t.s. Šustina saraksta. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.

OM

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Okupācijas muzejā projekta Izstaigā Stūra māju! ietvaros notiek padziļināta izpēte attiecībā uz Rīgas Centrālcietumā 1941. gada jūnija beigās notikušajām civiliedzīvotāju slepkavībām. Šobrīd noskaidrots, ka laikā no 27. līdz 29. jūnijam tur nogalināti 99 cilvēki. Konkrēti zināmas 70 nogalināto personības, taču 29 cilvēki joprojām – pēc 73 gadiem – nav identificēti. Visi nogalinātie bija vīrieši. Zināms arī, ka vismaz 80 ieslodzītajiem izdevās palikt dzīviem, un viņi 30. jūnijā no cietuma izlauzās. Viņu vidū bija vismaz 4-6 sievietes.

Piecdesmit triju bojā gājušo vārdi minēti tā sauktajā Šustina sarakstā. Turpinās izpēte, lai noskaidrotu, uz kāda pamata tika represēti atlikušie četrdesmit seši cilvēki.

Sakarā ar to, ka apcietināšana pārsvarā notika jau kara laikā, sākot ar 1941. gada 23. jūniju, nenotika pat puslīdz adekvāta izmeklēšana, ne arī dokumentu noformēšana. Savukārt pēckara gados, komunistiskās okupācijas apstākļos, par Rīgas Centrālcietuma notikušo traģēdiju praktiski netika runāts, nerunājot par izpēti.

Tādēļ mēs vēršamies pēc palīdzības pie jums, lasītāji: ja jūsu ģimenē, kā arī draugu un paziņu lokā, kāds tuvinieks ir nogalināts Rīgas Centrālcietumā, lūdzu, atsaucieties! Kvalitatīvam izpētes darbam nepieciešamas papildus ziņas par vairākiem cilvēkiem: dzimšanas datumi, dzīves vieta, nodarbošanās, kā arī aresta laiks un potenciālais iemesls. Atsevišķos gadījumos nav zināmi pat vārdi. Ļoti svarīgas ir fotogrāfijas, jo šobrīd mūsu rīcībā tādu praktiski nav.

Turpinājumā sniegti divi saraksti. Pirmajā minēti cilvēki, kuru noslepkavošanas fakts ir apstiprināts, bet otrajā tie, par kuru likteni trūkst informācijas. Kopīgiem spēkiem mēģināsim noskaidrot nezināmās lietas, lai beidzot būtu iespējams pienācīgi atdot godu vismaz šiem 99 komunistiskā režīma upuriem!

Informāciju adresēt Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniecei Inesei Dreimanei, Raiņa bulvārī 7, LV–1050, tālrunis +371 29722371 vai elektroniski: miuma@inbox.lv.

Inese Dreimane
Laikrakstam „Latvietis“

Upuru saraksti

Cilvēki, kurus 1941. gada 27.–29. jūnijā bez tiesas nogalināja Rīgas Centrālcietumā:

 1. Aleksejevs Sergejs Anatolija d. (1898). Jesena fabrikas mehāniķis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 2. Bartenverters Aleksandrs Alekseja d. (1913). Iespiedējs E. Plātes spiestuvē. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 3. Baukšķis Kārlis Franča d. (1909). Salas pag. pamatskolas skolotājs. Nogalināts naktī uz 1941. gada 28. jūniju.
 4. Bergmanis Jānis Andreja d. (1893). Aviācijas pulka darbnīcu mehāniķis. Aizsargs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 5. Bērziņš-Nave Hugo Jāņa d. (1904). Tirdzniecības aģents. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 6. Blankenburgs Artūrs Jāņa d. (1881). Dzelzceļu virsvaldes inženieris. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 7. Bobrovs Konstantīns Vasilija d. (1905). Fabrikas Kvadrāts inženieris. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 8. Braše Voldemārs-Žanis Krišjāņa d. (1906). Zemgales divīzijas štāba virsleitnants. Nogalināts 1941. gada 28. jūnijā.
 9. Bruks Erhards Reiņa d. (1910). Prečzinis Krāsns podiņu fabrikas bāzē. Nogalināts 1941. gada 28. jūnijā.
 10. Bruks Oļģerts Reiņa d. (1908). Skaņu plašu kantora grāmatvedis. Nogalināts 1941. gada 28. jūnijā.
 11. Brunenaus Fricis Oto d. (1903). Kokzāģētavas Zunda strādnieks. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 12. Bucis Juris Miķeļa d. (1902). Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 13. Burneiko Kazimirs Osipa d. (1910). Masieris. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 14. Ceplis Arvīds–Aleksandrs Ādolfa d. (1920). Juglas ādu fabrikas sargs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 15. Ciršs Ādolfs (1887). Rīgas Aviācijas pulka mehāniķis. Aizsargs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 16. Čaguss Miķelis Eduarda d. (1913). Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 17. Čuibe Arnolds Jāņa d. (1879). Jelgavas skolotāju institūta skolotājs. Skolu departamenta vicedirektors. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.
 18. Čuibe Arnolds–Nikolajs Arnolda d. (1908). Izglītības ministrijas būvniecības biroja arhitekts. Aizsargs. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.
 19. Dauksts Aloizijs Viktora d. (1920). Dzimis Baltinavas pag. Dzīvoja Rīgā (adrese nav zināma). Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 20. Dolgovs Pjotrs Jevstratija d. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 21. Džerēns Antons Andreja d. (1907). Rīgas ostas mehāniķis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 22. Fogelmanis Nikolajs Jēkaba d. (1885). Atvaļināts Latvijas armijas pulkvedis. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.
 23. Freidenfelds Krišjānis Reinholda d. (1876). Rīgas K. Valdemāra jūrskolas skolotājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 24. Frišenfelds Pēteris Mārtiņa d. (1869). Zeļļu ielas nama Nr. 3 (Rīgā) īpašnieks līdz nacionalizācijai 1940. gadā. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 25. Grāvītis Oskars-Vilhelms Jura d. (1903). Sērkociņu fabrikas Vulkāns šoferis. Rīgas 5. aizsargu pulka aizsargs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 26. Gurvičs (Hurvičs) Filips Josefa d. (1889). Iespējams, dzimis Dubultos un dzīvoja Rīgā. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 27. Heniņš Oskars Oskara d. (1904). Dzīvoja Siguldā, Saules ielā 2/4. Nogalināts 1941. gada 28. jūnijā.
 28. Herlings Johans Kārļa d. (1904). Gleznotājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 29. Indricāns Daniels Kazimira d. (1900). A/S Vairogs kalējs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 30. Jandals Haralds Arnolda d. (1915). Gleznotājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 31. Jansons Edgars-Roberts Aleksandra d. (1906.). Fabrikas Kvadrāts inženieris-ķīmiķis. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.
 32. Kagans Jāzeps Ābrama d. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 33. Kalnpurs Augusts-Gotfrīds Andreja d. (1910). Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrības vecākais grāmatvedis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 34. Kauliņš (Caulien) Roberts Bernharda d. (39 g. v.). Dzīvoja Rīgā, Pētersalas ielā 3–2b. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 35. Kazaks Paulis-Vilhelms Teodora d. (1922). Telegrāfists Rīgas 5. kilometrā. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 36. Kēdens Rihards Jāņa d. (1897). Līgatnes papīru fabrikas grāmatvedis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 37. Krauja Rihards Dāvida d. (1896). Rīgas 14. iecirkņa tautas tiesas tiesu izpildītājs. Nogalināts 1941. gada 28. jūnijā.
 38. Krišmanis Jānis Eduarda d. (1915). Valsts Elektrotehniskās fabrikas (VEF) lakotājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 39. Krūze Eduards Kārļa d. (1891). Latvijas brīvvalsts laika izmeklēšanas tiesnesis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 40. Kuks Jānis Anša d. (20 vai 25 g. v.). Latvijas armijas karavīrs. Skautu 104. vienības pulciņa vadītājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 41. Kuzņecovs Matvejs Nikolaja d. (1894). Rīgas porcelāna fabrikas ķīmiķis. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.
 42. Lēvens Ēvalds Jēkaba d. (1903). Tramvaja konduktors. Aizsargs Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 43. Lucavs Herberts Gotlība d. (1919). Virpotājs degvielas fabrikā Tvaika ielā 35. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 44. Lūkins Miervaldis (1894). Latvijas armijas pulkvedis un prezidenta adjutants. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 45. Lūsis Pauls Jāņa d. (1888). Jesena porcelāna fabrikas saimniecības vadītājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 46. Mednis Arvīds Jēkaba d. (1898). A/S Dzirnavnieks šoferis–mehāniķis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 47. Millers Ēriks Roberta d. (1916). Uzņēmuma Degviela elektromontieris. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 48. Muižulis Augusts Jēkaba d. (1893). Slokas zvejnieku sabiedrības kasieris. L.k.o.k., Latvijas armijas štāba kapteinis, pulkvežleitnants. Nogalināts 1941. gada 29. jūnijā.
 49. Neibergs Heinrihs Jāņa d. (1893). Rīgas 1. rajona namu pārvaldnieks. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 50. Patmalnieks Vilhelms Ādama d. (1910). Nacionālās Operas korists. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 51. Penka Oto Kārļa d. (1910). Lidotājs. Atvaļināts Latvijas armijas virsleitnants. Nogalināts 1941. gada 29. jūnijā.
 52. Pikāns Vilis-Alfrēds Eduarda d. (1912). Vagonu fabrikas Vairogs nodaļas vadītājs. Aizsargs. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.
 53. Polaks (Pollaks) Rūdolfs Konstantīna d. (1892). Strādnieks Runika [tā tekstā] fabrikā Antonijas ielā 12. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 54. Puriņš Frīdrihs Jura d. (1893). Robežsargs. Viņa sieva un dēls gāja bojā 1940. gada 15. jūnijā, PSRS diversantiem uzbrūkot Masļenku robežpunktam. L.k.o.k.. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 55. Reinics Nikolajs Georga d. (1900). Ārsts. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 56. Reinis Alfrēds–Hermanis Emīla d. (1909). Dancigera fabrikas šoferis. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 57. Roga Videvuds-Jānis-Modriņš Pētera d. (1903). Maiznīcas grāmatvedis Cēsu ielā 21. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 58. Rozenbergs Artūrs-Ādolfs Anša d. (1912). Uzņēmuma Degviela metinātājs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 59. Rubulis Vladislavs Jāzepa d. (1901). Dzīvoja Rīgā, Ģertrūdes ielā 47–5. Namu pārvaldnieks. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 60. Rūtenbergs Kārlis Mārtiņa d. (1904). Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 61. Stallītis Indriķis Kārļa d. (1889). Maizes ceptuves, veikala un divstāvu nama īpašnieks Siguldā. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 62. Strautkalns Alfrēds Mārtiņa d. Dzīvoja Rīgā, Viļānu ielā 14–49. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 63. Svarups Rūdolfs Jāņa d. (1909). Rīgas 4. policijas iecirkņa kārtībnieks. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 64. Širmanis Jānis Mārtiņa d. (1903). Saulkalnes dzelzceļa stacijas priekšnieks. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 65. Šteinbergs Ādams Ernesta d. (1902). Piena un gaļas tresta vecākais grāmatvedis. Arestēts Kuldīgā ap 1941. gada 24. jūniju un pārvietots uz Rīgas Centrālcietumu. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 66. Ūdris Eduards Augusta d. (1905.). Dzīvoja Ropažu pagasta Reipās. Zemnieks. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 67. Valdmanis Kārlis Paula d. (1907). Abrenes izpildkomitejas šoferis-mehāniķis. Latvijas brīvvalsts laikā – vecākais policists. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 68. Valeskalns Voldemārs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 69. Vistiņš Heinrihs Kārļa d. (1900). Elektromontieris aviācijas pulka darbnīcā. Aizsargs. Nogalināts 1941. gada 27.–29. jūnijā.
 70. Vīķelis Jūlijs (55 g.v.). Mežsargs. Nogalināts 1941. gada 27. jūnijā.

Cilvēki, kurus apcietināja, sākot ar 1941. gada 23. jūniju, taču viņu tālākie likteņi nav zināmi:

 1. Adamaitis Antons Jāzepa d.
 2. Balodis Vilis Jāņa d.
 3. Baltgalvis Jānis Jāņa d.
 4. Buters Muness Ivana d. Iespējams, vārds un/vai uzvārds nav dokumentos pareizi norādīti.
 5. Cīrulis Kārlis Jura d. Iespējams, skolotājs no Lutriņu pagasta. Arestēts Kuldīgā ap 1941. gada 24. jūniju un pārvietots uz Rīgas Centrālcietumu.
 6. Dannenbergs Nikolajs Nikolaja d.
 7. Dzirago Tomass Franča d.
 8. Feldhūns Hiršs Ābela d.
 9. Flamings Ādolfs Rūdolfa d. Arestēts 1941. gada 26. jūnijā.
 10. Gāzējs Arnolds Kārļa d.
 11. Genohs (Henohs?) Eduards.
 12. Gibelhauzens (Gībenhauzens) Stens Frederika d. Norvēģis. Dzīvoja Rīgā, Lāčplēša ielā 7–10.
 13. Goldmanis Benjamiņš.
 14. Graudiņš Alfons Mārtiņa d. Mārtiņa Graudiņa dēls.
 15. Graudiņš Mārtiņš Mārča d. Latvijas armijas augstāka ranga virsnieks.
 16. Grīnšteins Hugo (dokumentos – Guno) Jēkaba d.
 17. Gutkevičs Jāzeps Mārtiņa d.
 18. Išhevskis Dmitrijs Aleksandra d.
 19. Jakobsons (Jēkabsons?) Augusts.
 20. Jirgensons Eižens. Arestēts 1941. gada 24. jūnijā.
 21. Kalnbirze Jānis.
 22. Krombergs Augusts Roberta d.
 23. Leleps (Lelens?) Roberts.
 24. Lubānietis Lucijans Antona d. (~30 g.v.).
 25. Matrosovs Ivans Pāvela d.
 26. Rinks Eduards.
 27. Rozenbergs Augusts Jāņa d.
 28. Somovičs Viktors. Arestēts 1941. gada 24. vai 25. jūnijā.
 29. Timmermanis Manfrēds (vai Alfrēds) (~49 g.v.). Iespējams, skolotājs no Bauskas. Atradās Rīgas Centrālcietumā vismaz līdz 1941. gada 29. jūnijam.
 30. Trubeks Nisons (1882).
 31. Višajevs (vārds nav zināms). Žurnālists. Iespējams nogalināts 1941. gada 28. jūnijā.


Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com