Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Aivaram Saulītim – 90

Apsveic DV pārstāvji, ģimene un Latviešu ciema iedzīvotāji

Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Aivars Saulītis svin jubileju Latviešu ciemā ar mazmeitu Elektru, meitu Andu un Laimu Lindiņu. FOTO Janis Banikoss (Yiannis Banikos).

DV

Daugavas Vanagi

Grūti ticēt, ka aktīvais Austrālijas latvietis Aivars Saulītis sasniedzis 90 mūža gadus. Tomēr tas šī gada 22. oktobrī notika. Aivaru tieši dzimšanas dienā apsveica Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas pārstāvji Jānis Kārkliņš un Markuss Dragūns. Ierodoties pie Aivara, bija jau priekšā Aivara dēls Pēteris.

27. oktobrī viņu apsveica ģimene un skaits Latviešu ciema iedzīvotāji Melburna Latviešu ciemā.

Aivars Saulītis dzimis 1929. gada 22. oktobrī Rīgas pirmajā slimnīcā, Mārtiņa un Martas Saulīšu ģimenē. Vēlāk ģimenē arī piedzima Aivaram māsa Mārīte. Aivara tēvam 1933. gadā piešķīra Latvijas Valsts Triju Zvaigžņu ordeni par sabiedrisku vērtīgu darbu un sasniegumiem. 1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju un vēlāk – 1949. gadā uz Austrāliju, kur pirmo gadu nodzīvoja Bonegilas nometnē ārpus Alburijas. Aivaram jau tad bija teicama angļu valoda, un viņu pielika pie darba nometnes Social Services departamenta birojā. Te Aivars arī nostrādāja savu pirmo līguma gadu. 1950. gadā Aivars pārcēlās uz dzīvi Melburnā un līdzās strādāšanai elektrisko motoru ražošanas fabrikā iestājās Melburnas Universitātes inženieru fakultātē. Studijas tomēr bija jāpārtrauc, kad tēvs pēkšņi nomira un Aivaram bija jārūpējas par ģimeni.

1952. gadā Aivars apprecēja Māru Pilskalnu, un kopā viņi uzaudzināja meitu Andu un dēlu Pēteri. Aivars dienās strādāja, bet vakaros studēja grāmatvedību RMIT, ko arī sekmīgi nobeidza. Aivaru uzņēma korporācijā Patria, kur viņš aktīvi piedalās korporācijas dzīvē, pildot starp citiem amatiem arī seniora amatu. 1961. gadā viņš iesāka karjeru pie IBM, kur nostrādāja līdz aiziešanai pensijā. Sakarā ar darbu, Aivars un ģimene ir dzīvojuši ne tik vien Melburnā, bet arī Adelaidē, Pertā un ilgāku laiku Sidnejā. Kad 1991. gadā Aivars aizgāja pensijā, viņi ar Māru nolēma pārcelties atpakaļ uz Melburnu, kur dzīvoja viņu bērni un mazbērni.

Visus darba gadus, kā arī lielāko daļu laika pēc aiziešanas pensijā Aivars aktīvi piedalījies latviešu sabiedrībā. Viņš 13 gadus bija Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis un līdz ar to ir visilggadīgākais Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis. Aivars arī aktīvi darbojās latviešu jumta organizācijās, Latviešu Apvienībā Austrālijā un Jaunzēlandē LAAJ), kur bija sekretārs un vienu posmu arī prezidija priekšsēdis. LAAJ prezidija priekšsēža laikā Aivars arī bija Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) valdes loceklis. Aivars aktīvi piedalījies Austrālijas latviešu kristīgajā dzīvē, būdams Melburnas Svētā Krusta draudzes valdes loceklis 1970. gados. Pārceļoties uz Sidneju, Aivars darbojās Sidnejas ev. lut. latviešu draudzē kā valdes loceklis un priekšnieks 1980. gados.

Atgriežoties Melburnā, viņš uzņēmās Melburnas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieka amatu, kur viņa sieva Māra uzņēmās draudzes gana pienākumus. Māra šos pienākumus pildīja līdz aiziešanai mūžībā. Ar Māras aiziešanu mūžībā, Melburnas 1. ev. lut. draudze izbeidza darbību un apvienojās ar Svētā Krusta draudzi. Aivars pielika daudz darba un pūles, lai apvienošanās sekmīgi notiktu. Aivars arī ļoti aktīvi piedalījies Austrālijas latviešu kulturālā dzīvē, vadot Lietišķās Mākslas kopu Melburnā un vēlāk dziedot Sidnejas jauktajā korī. Aivars arī vadījis Austrālijas latviešu Kultūras dienas gan 1987. gadā Sidnejā, gan 1994. gadā Melburnā, kā arī būdams rīcības komitejas vicepriekšsēdis 1977. gadā.

Tāpat kā tēvam Mārtiņam, Aivaram arī tika piešķirts Latvijas Valsts Triju Zvaigžņu ordenis kā sabiedriskam un kultūras darbiniekam.

Novēlam Aivaram daudz laimes un vēlam viņam vēl ilgu un veselības pilnu dzīvi!

Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis
Daugavas Vanagu Austrālija valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com