Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība

Gadskārtējā pilnsapulce Latviešu ciemā Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 523, 2018. g. 9. nov.
Jānis Roberts Dēliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LatviesuCiems

No kreisās: Nora Žubecka, Latviešu Ciema valdes locekle 2007.-2018., Valdes priekšsēdis Pēteris Delvers un Sigurds Andersons, Latviešu Ciema valdes loceklis 2000.-2018. FOTO no Jāņa Dēliņa privātā arhīva.

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības (LSPB) gadskārtējā pilnsapulcē šī gada 27. oktobrī Latviešu ciemā Melburnā piedalījās 48 balsstiesīgi biedri, bet savu mandātu nodeva 12 biedri. Pilnsapulci plkst. 11.00 atklāja valdes priekšsēdis Pēteris Delvers. Par balsu skaitītājām ievēlēja Koidolu Nemiro un Mārtiņu Biršu.

Šī gada pilnsapulcē bija paredzēta divu valdes locekļu pārvēlēšana – Astrīda Filāne (Phelan) un Jānis Dēliņš. Divi valdes locekļi – Nora Žubecka un Sigurds Andersons nolika pilnvaras, un viņu vietā bija pieteikušies divi jauni kandidāti Viktors Bendrups jnr un Andris Eimanis. Andris Eimanis , darba pienākumu dēļ, atsauca savu kandidatūru pirms pilnsapulces. Pilnsapulces dalībnieki ievēlēja Astrīdu Fīlani (Phelan), Jāni Dēliņu un Viktoru Bendrupu jnr uz 3 gadiem. Valdē turpina strādāt Pēteris Delvers, Alnis Druva un Dimis Pešudovs.

Valdes priekšsēdis Pēteris Delvers ziņoja kopsapulces apmeklētājiem, ka pēdējais saimnieciskais gads noslēdzās ar zaudējumu, bet ka valde aktīvi strādā, lai uzlabotu LSPB finansiālo stāvokli. Valdes prioritātes 2018./2019. saimnieciskajā gadā ir paaugstināt ienākumus un pelņu, bet arī samazināt izdevumus. Viņš arī minēja, ka valde ir nolēmusi aicināt Melburnas lietuviešus un igauņus iestāties LSPB, lai varētu uzlabot un nodrošināt LSPB finansiālo stāvokli turpmākajos gados.

Valdes priekšsēdis Delvers pateicās valdes locekļiem par viņu darbu un atbalstu, LSPB sekretārei Mārai Blāķei, Ciema pārvaldniecei Ingrīdai Hokai (Hawke), visiem Ciema darbiniekiem un Ciema talciniecēm par lielo enerģiju un labi padarīto darbu aizvadītajā saimnieciskajā gadā. Valdes priekšsēža vietniece Nora Žubecka, kura ar 29. oktobri izbeidza savu darbu valdē, pateicās visiem Ciema darbiniekiem un Ciema talciniecēm par viņu pūlēm Ciema sabiedrisko pasākumu rīkošanā. Ciema pārvaldniece Ingrīda Houka (Hawke) pateicās LSPB valdei par atbalstu un padomiem, Ciema biroja darbiniecēm, visiem darbiniekiem un Ciema rosīgajām talciniecēm. Ilggadīgais valdes loceklis Sigurds Andersons, kurš valdē strādāja 18 gadus, pateicās valdei par labo sadarbību un par biedru uzticību. Pilnsapulci slēdza plkst. 12.05, un biedriem bija iespējā baudīt atspirdzinājumus Anetes Silarājas zālē.

Latviešu ciema Aprūpes namā ir 52 pastāvīgas un divas īslaicīgas uzturēšanās/pagaidu (Respite) istabas. LSPB pārvalda arī 54 pašaprūpes mājiņas, kuras atrodas skaisti uzkoptos dārzos. Latviešu Ciems ir kļuvis par vienu no Melburnas latviešu sabiedrības centriem, kur notiek sarīkojumi, viesības, tirdziņi, koncerti, sanāksmes un regulāri dievkalpojumi.

Latvieša Ciema vadītāja ir Ingrīda Houka, kura strādā Ciemā kopš 2001. gada un 2016. gadā pārņēma Ciema vadītājas (Manager) pienākumus. Informāciju un atbildes uz visiem jautājumiem, kas attiecas uz Aprūpes nama piedāvātajām priekšrocībām un noteikumiem, vai par pašaprūpes mājiņām, sniedz vadītāja. Tālr.: 9800 2977; epasts: manager@latvianfs.org.au

Jānis Roberts Dēliņš,
LSPB valdes loceklis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com