Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas

Svētbrīdis Adelaides Latviešu ev. lut. baznīcā

Laikraksts Latvietis Nr. 523, 2018. g. 9. nov.
Jānis Priedkalns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AL57KD

Tautas Dainās lasām, ka jau kopš senseniem laikiem latvieši savus tradicionālos kultūras svētkus vienojuši ar dievlūgšanu. Tā tas bijis pirms Kristus dzimšanas, un tā tas bijis pēc tam, kad visas Eiropas tautas pieņēma kristīgās ticības evaņģēlija vēstījumu. Ar mūsu Tautas lūgšanu Dievs, svētī Latviju latvieši vēršas pie visuvarenā Dieva, lūdzot Viņa svētību latvju meitām un dēliem – meitām, kuras zied un dēliem, kuri dzied – mūsu Latvijā.

Pāvests Francisks savā 2018. gada septembra vizītē Latvijā atzina, ka latvieši savas vēsturiskās sāpes ir pārvērtuši dziesmā un dejā, minot Svēto rakstu vārdus: manas žēlabas Tu esi pārvērtis līksmē. Pāvests pauda prieku un atzinību, ka Latvijā cieši sadarbojas reliģiskās konfesijas, attīstot kopību daudzveidībā un cieņā vienam pret otru. Šādu cieņpilnu attieksmi viņš novēlēja latviešu nākamajām paaudzēm.

Mūsu šāgada kultūras svētkus Austrālijā 2018. g. 26. decembrī plkst. 11.00 sāksim ar lūgšanu Dievam, lai Viņš svētī mūsu tēvzemi Latviju, kuras 100 gadus šogad pieminam, un latviešu tautu, kuras identitāti – kultūras vērtības un valodu – cildināsim un spodrināsim Latviešu 57. Kultūras dienās Adelaidē.

Svētbrīdī kalpos Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prāvests, Adelaides Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Jānis Priedkalns, Adelaides draudzes diakons Ivars Ozols, Adelaides Katoļu Baznīcas prāvests Tēvs Pēteris (Agnis Rozītis) un Tanundas Luterāņu draudžu mācītājs Guntars Baikovs.

Svētbrīdi kuplinās Adelaides Daugavas Vanagu vīru koris un Adelaides Daugavas Vanadžu muzikālais ansamblis.

Prāvests Jānis Priedkalns
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com