Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Uz „Zvaigžņu ceļu“!

Koncertā Toronto varēja iejusties Dziesmu svētku gaisotnē

Laikraksts Latvietis Nr. 497, 2018. g. 14. martā
Helēna Gintere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kanadas un ASV apvienotais koris gatavs dalībai Latvijas simtgades dziesmu svētkos Rīgā. FOTO Latvijas vēstniecība Kanādā.

Soliste Anete Rasa. FOTO Karlos (Carlos) Bērziņš.

Tenors Valdis Jevtejevs un soliste Inese Grava-Gubiņa. FOTO Karlos (Carlos) Bērziņš.

Diriģents Mārtiņš Klišāns.

Toronto Latviešu centrā svētdien, 25. februārī, notika ievērojams koncerts, kas bija pirmais lielais mēģinājums uz Lielajiem dziesmu svētkiem Latvijā. Tie, kas nebrauks vasarā uz Latviju, lai būtu klāt īstajos dziedāšanas un dejošanas svētkos, varēja kaut nedaudz iejusties lielo svētku gaisotnē un dzirdēt daļu no svētku repertuāra un redzēt arī vairākas dejas no Deju lieluzveduma, kas notiks Daugavas stadionā. Kanādas un ASV koristi un dejotāji, kuri gatavojās šovasar braukt uz Dziesmu svētkiem un piedalīties Noslēguma koncertā Zvaigžņu ceļā, sniedza rūpīgi sagatavotu programmu.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Lielajā Mežaparka estrādē Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, kas būs Latvijas simtgades svinību viena no augstākām virsotnēm. Vispārējie Dziesmu svētki ir lielākais tradicionālās kultūras pasākums, kas notiek reizi piecos gados. Latvijas valsts simtgadei par godu arī tiek daļēji atjaunota Mežaparka lielā estrāde kā latviešu tautas svētvieta. Jaunā estrādes projekta ieceres pamatā ir līdzība ar dabu; tribīne ir kā kalns, kurā kāpt un jumts ir kā sidraba birzs. Arī mūsu Ziemeļamerikas dziedātāji no Toronto, Monreālas, Otavas, Hamiltonas un ASV vairāk nekā 10 pilsētām no abiem krastiem, – Kalifornijas un Vašingtonas, krāj spēkus un dziedāšanas prasmi, lai uzkāptu dziesmu kalnā!

Dziesmu svētku spēks vieno izkaisītās latviešu sirdis visā pasaulē un ar savu klātbūtni bagātina mūsu tautas kultūras fenomenu. Šogad ir arī būtiski pieaudzis ārzemju latviešu kolektīvu skaits, kas brauks uz Latviju, un Latvijas dziesmu svētku rīcības komiteja noteica visām koru grupām, kas ir ārpus Latvijas, atsūtīt video materiālu ar konkursa dziesmām no Noslēguma koncerta repertuāra. Latvijā notika skates, kurās koru nozarē 20 vietās gandrīz 400 koru katru nogali izdziedāja Noslēguma koncerta Zvaigžņu ceļā repertuāru. Skatēs tika pārbaudīta koru repertuāra apguve un noskaidroti Svētku dalībnieki. Arī kopkoris no Toronto cītīgi gatavojās video ierakstam, kas notika Jāņu baznīcā dienu pirms svētdienas koncerta.

Divas dienas pirms šī koncerta korim notika lieli kopmēģinājumi ar Dziesmu svētku virsdiriģentu un māksliniecisko vadītāju Mārtiņu Klišānu, kas bija ieradies no Rīgas tieši pie mums, lai dotu derīgus padomus un noradījumus ar diriģenta stigro rokas mājienu, kā arī lai paceltu mūsu dziedātāju dziesmoto sparu.

Svētdienas priekšpusdienā Dziesmu svētkus ieskandināja: Toronto un ASV apvienotais koris Dzirksts – diriģentes Vizmas Maksiņas vadībā, Toronto latviešu koris Ziemelis – Jura Ķeniņa un Ritas Strautiņas vadībā, Otavas/Monreālas apvienotais koris Ērika Jerumaņa un Andreja Vītola vadībā, kā arī Toronto vidējās paaudzes deju kopa Dižais dancis – Māras Simsones vadībā. Uz koncertu bija ieradies pats Latvijas vēstnieks Kārlis Eihenbaums ar dzīvesbiedri, kas arī dziedāja kopkorī. Ar nelielu uzrunu viņš sirsnīgi sveica koristus un visus klātesošos, kas bija ieradušies kuplā skaitā. Programmā bija 15 dziesmas korim gan a capella, gan ar klavieru un instrumentālo pavadījumu un četras dejas Dižais dancis izpildījumā. Koncertā skanēja gan oriģinaldziesmas no klasiskā repertuāra gan tautas dziesmu apdares un jaunāko mūsdienu komponistu oriģināldziesmas. Protams, neizpalika mūsu klasiķu J. Vītola Gaismas pils, Alfr. Kalniņa Dziedot dzimu, dziedot augu un Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs debesīs no kantātes Dievs, Tava zeme deg! Viss koncerts bija diriģenta Mārtiņa Klišāna rokās, kam ļoti uzmanīgi sekoja vairāk nekā 120 dziedātāju koris. Dziesmu pavadījumus sadalīja pianistes Rita Strautiņa un Helēna Gintere, bungu partiju piespēlēja Aldis Sukse un čello partiju Juris Ķeniņš. Solo dziedājumus izpildīja Teika Matisone, Krista Amoliņa, Inese Grava-Gubiņa, Dace Zacs un Valdis Jevtejevs.

Koncerta abās daļās programmu lieliski atdzīvināja Dižā danča dejotāji, kas gatavojās lieluzvedumam Māras zeme. Dejotāji ir vienmēr gaidīti, tie papildina programmu ar savu enerģijas lādiņu un dod klausītājiem kaut vai domās lēkt līdzi dejas ritmā. Pirms katras dejas Māra Simsone pastāstīja par dejas saturu. Redzējām dejas: Kristī mazus, kristī lielus, Es meitiņa kā rozīte, Pielūgsme meitenei. Dejā, Saved to mājās pie Daugavas krastiem, ir iekļauta arī Zigurda Miezīša horeogrāfija.

Lielu atsaucību saņēma Ērika Ešenvalda dziesma Krustiem zvaigznes debesīs, kas bija pirmatskaņojums Toronto ar paša autora piedalīšanos. Ēriks Ešenvalds Kanādā bija ieradies uz savas multimediālās simfonijas Kanādas pirmatskaņojuma Nordic Light, ko dzirdējām iepriekšējā vakarā, sestdien, 24. februārī, Metropolitan United Church, kā arī ar lekciju un dokumentālo filmu ko demonstrēja gan Toronto, Otavā, Kičinera un Monrealā. Diriģents Mārtiņš Klišāns starp dziesmām arī stāstīja par to kā notiks Dziesmu svētku koncerta norise Mežaparka lielajā estrādē, Rīgā. Ē. Ešenvalda dziesma Krustiem zvaigznes debesīs būs dziesma, kas savedīs visus dziedātājus caur skatītāju ejām augšā uz skatuvi, līdz beidzot visi kopā saplūdīs vienā balsī. Dziesmas pamatā ir vairāku tautas dziesmu vārdi, kā piemēram, Krustiem auga ceļam saknes, krustiem zvaigznes debesīs vai Dieva dēli, Saules meitas pār Daugavu rokas dev'... Ar šo dziesmu arī sāksies daudzu tūkstošu dziedātāju kopdziedāšana uz Mežaparka lielās skatuves.

Vēl kā pirmatskaņojums izskanēja Uģa Prauliņa balāde jauktam korim un instrumentālajam ansamblim Dievaines. Tā ir mistērijas pilna, interesanta kompozīcija par tumšo veļu laiku, kad dabu vēl nav pārklājis sniegs. Solo dziedājumu izpildīja mūsu jaunākās dziedātājas – soprāns Teika Matisone un Krista Amoliņa, bet dziesmas noslēguma daļā solo posmu ar tautas dziesmas vārdiem Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt? Kas var zvaigznes izskaitīt, jūrā zvirgzdus izlasīt? – nodziedāja visjaunākā dziedātāja – 10 gadus vecā Anete Rasa no Toronto. Koncerta kulminācijas beigās vareni izskanēja Zigmara Liepiņa fragments no rokoperas Lāčplēsis, kurā spilgti izcēlās tenora Valda Jevtejeva solo dziedājums. Interesanti atzīmēt, ka Valdis ir bijis Mārtiņa Klišāna Domu skolas zēnu kora dziedātājs Rīgā, tagad jau profesionāls dziedātājs Toronto un kopā ar mums dosies vasarā uz Dziesmu svētkiem. Koncerta piedevās neizpalika arī Mārtiņa Brauna visiem iemīļotas dziesmas Mīla ir kā uguns un Saule, Pērkons, Daugava.

Koncerts beidzās uz īpaši pacilājošas nots ar diriģenta Mārtiņa Klišāna pateicības vārdiem korim par trim smaga darba mēģinājumu dienām. Koncerta organizācijas vadītājs Juris Ķeniņš pateicās visiem diriģentiem un koncerta administratoriem Andrejam Dzintaram un Inesei Gravai-Gubiņai, kas pasniedza mūsu dārgajiem māksliniekiem Mārtiņam Klišānam un Ērikam Ešenvaldam ciema kukuli ar saldumiem savām četru bērnu ģimenēm un pateicību Mūzika Baltica vadītājai Solvitai Sējānei par atvestām nošu grāmatām un CD ierakstiem, ko varēja iegādāties visos šīs mūzikas nedēļas pasākumos.

Helēna Gintere
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com