Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviskās izglītības dienas Austrālijā

Turpinās janvārī un februāra sākumā

Laikraksts Latvietis Nr. 489, 2018. g. 7. janv.
Ļena Rumpe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

LR_ArlietuMin_IZM

Atzīmē šos datumus savā jaunā gada kalendārā: 7. janvāris – Ciemiņu diena AZVV Dzintaros; 20.,21. janvāris – Adelaidē; 27.-28. janvāris – Melburnā, 3.-4. februāris – Sidnejā.

Latviešu maģiskais skaitlis trīs! Gandrīz aiz muguras ir saiets 3x3 Gīnhilā pie Kanberas, taču nākamie trīs mūs jau gaida. Trīs eksaminētājas no Valsts izglītības satura centra (VISC) trijās Austrālijas pilsētās, trīs skolotājas no Latvijas – ar lekcijām un meistardarbnīcām. Vairāk informācijas un paskaidrojumu izvērstā programmā.

Lasiet arī papildus informāciju par Latvijā akreditēto latviešu valodas eksāmenu: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/

Neskaidrību gadījumā rakstiet: laaj.izglitiba@gmail.com

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Pasākumus atbalsta LR Ārlietu un LR Izglītības un zinātnes ministrijas.


Programma

7. janvāris

Plkst.11.00 – Ciemiņu diena AZVV Dzintaros. Pieteikšanās: annasziedaresvv@gmail.com

Šīs dienas ietvaros ciemiņi tiks iepazīstināti ar A. Ziedares Vasaras vidusskolu (AZVV). Pēcpusdienā skolotājas no Latvijas lasīs lekcijas gan AZVV skolotājiem, gan ieinteresētajiem darbiniekiem, gan ciemiņiem.

Lekcijas Plkst.15.30.

Santa Iesmiņa/Ilze Jēgere iesaistīs pārrunās par tēmām CLIL metodika latviešu valodas apguvē un tolerance klasē. (Content and Language Integrated Learning) Teorija un prakse. Idejas stundu plānu veidošanai integrētai valodas mācībai. Dalīšanās pieredzē un idejās konfliktsituāciju, sociāli neērtu jautājumu risināšanai.

Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu No rotaļas uz latviešu valodu.

Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma Lodziņš uz Latviju tapšanas procesā. Raidījumu radīja Garezerā strādājošu skolotāju komanda, lai ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem (un ne tikai) būtu regulāra saikne ar Latviju un latviešu valodu. Kā to padarīt interesantu Austrālijas diasporas latviešiem?

18.,19. janvāris Dzintaros.

Iespēja likt Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu. Pieteikšanās, informācija: anta.lazareva@visc.gov.lv

AZVV pēdējās dienās viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) eksaminētājas. Vidusskolēni un darbinieki ir aicināti likt latviešu valodas pārbaudījumu. Pārbaudījums ir individuāls, orientējoši izdarāms 90 minūtēs. Jāmaksā LR valsts nodeva, aptuveni $23 AUD.

20. janvāris rīts Adelaidē.

ALB zālē turpinās Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu likšanas iespējas plašākai sabiedrībai. Eksaminētājas būs Adelaidē, sākot ar 20. janvāri līdz 23. janvārim; iespējami papildus laiki. Sestdienas rītā – ALB, bet sākot no pirmdienas, eksāmenu varēs nolikt Adelaides Latviešu skolas telpās. (Papildus informāciju skatīt iepriekš un lasīt rakstā: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/) Rakstīt: laaj.izglitiba@gmail.com LAAJ Skolu nozares vadītājai Ļena Rumpei.

20. janvāris

Plkst.15.00 Adelaidē AZVV izlaidums un koncerts Tālavas Lielajā zālē.

21. janvāris

Adelaidē, ALB zālē lekcijas par izglītības tēmām plašākai sabiedrībai. Pieteikšanās, informācija: laaj.izglitiba@gmail.com

Tiekat gaidīti gan uz jebkuru no lekcijām atsevišķi, gan uz visām kopā. Ieeja par ziedojumiem, sākot no zelta monētu LAAJ Skolu nozares latviešu spēļu grupu atbalstam.

Plkst.11.00 Valda Jefimova stāstīs par gūto pieredzi Latviešu valodas aģentūras 2017. gadā rīkotajos semināros diasporas latviešu skolu skolotājiem.

Plkst.12.00 Anta Lazareva un Ineta Upeniece runās par tēmu Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana.

Plkst.13.00 Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere iesaistīs jūs pārrunās par tēmu CLIL metodika latviešu valodas apguvē (lekcija papildināta ar noderīgu informāciju arī bērnu vecākiem).

Plkst.15.00 Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu No rotaļas uz latviešu valodu.

Plkst.16.00 Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma Lodziņš uz Latviju tapšanas procesā.

27., 28. janvāris Melburnā

Latviešu valodas pārbaudījumi. Latvijā akreditēto latviešu valodas pārbaudījumu būs iespējams likt sestdien Melburnas Latviešu namā vai svētdien Latviešu Ciemā (Lejasciema sabiedriskajā namā) laika posmā no plkst.9.00 – 15.00. Laiki – individuāli. Reģistrēties pie eksaminētājām: anta.lazareva@visc.gov.lv

Kontaktpersona Melburnā – Kristīne Saulīte; rakstīt uz epastu: saulitis.kristine@gmail.com

3.,4.februāris Sidnejā

Latviešu valodas pārbaudījumi. Iespējas likt latviešu valodas pārbaudījumu arī Sidnejas Latviešu nama 2. stāva zālē vai Sidnejas Latviešu skolā. Reģistrēties pie eksaminētājām. Papildus informācija: sydneylatvianschool@gmail.com vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai.

3. februāris

Lekcijas Sidnejas latviešu nama 2. stāva zālē. Tiem, kas nevarēja noklausīties lekcijas Adelaidē, ir iespēja tās dzirdēt arī Sidnejā. Pieteikšanās: sydneylatvianschool@gmail.com vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai.

Plkst.13.00 Anta Lazareva un Ineta Upeniece; tēma Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana.

Plkst.14.00 Ilze Jēgere un Santa Iesmiņa; tēma CLIL metodika latviešu valodas apguvē (lekcija papildināta ar noderīgu informāciju arī bērnu vecākiem).

Plkst.15.30 Ilze Gaigala; tēma No rotaļas uz latviešu valodu.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com