Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


2017. g. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde

Dalībnieki no sešām zemēm

Laikraksts Latvietis Nr. 482, 2017. g. 6. nov.
DV CV -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Prezidija locekļi un DV priekšnieka amata kandidāti; No kreisās: Andris Staklis (kasieris), Gunārs Spodris (DV priekšnieka amata kandidāts), Austris Grasis (DV priekšnieka amata kandidāts), Andrejs Mežmalis (DV priekšnieks), Ivars Švānfelds (sekretārs). FOTO DV ASV.

Šī gada 22. – 24. septembrī, Rīgā notika Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) sēde. Tāpat kā tas notiek katru gadu, Daugavas Vanagu organizācijas vadība: priekšnieks, priekšniece, prezidijs un organizācijas zemju pārstāvji, Centrālās valdes locekļi, sanāca, lai koordinētu DV darbību starp DV zemēm un lai pārskatītu DV CV Pārstāvniecības darbību Latvijā.

Sēdes dalībnieki bija no sešām zemēm: Andrejs Mežmalis – DV priekšnieks; Gunta Reinolde (Reynolds) – DV vanadžu priekšniece; Ivars Švanfelds un Andris Staklis – DV CV prezidijs; Līga Nutere un Andris Kursietis – ASV; Ilgvars Gūtmanis – Zviedrija; Jānis Lūsis – Kanāda; Asja Ramate – Latvija; Austris Grasis – Vācija; Aivars Sinka – Lielbritānija.

Sēde arī bija nozīmīga ar to, ka, pēc novembra DV vēlēšanām tiks ievēlēti jauns priekšnieks un priekšniece, kā arī būs jauns DV CV prezidijs. Jaunajā gadā DV organizācijai būs jauna vadība. Paldies visiem, kas šos grūtos un atbildīgos amatus uzņēmušies!

Sēdi atklāja svinīgā sarīkojumā, Rīgas Latviešu biedrības namā. Daugavas Vanagus sveica Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kura pateicās DV organizācijai par „pašaizliedzīgo darbu un dziļo patriotismu, pulcējot latviešus visā pasaulē un stiprinot ticību mūsu valstij... Paldies, ka nepagurstot esat palīdzējuši karavīriem un viņu ģimenēm.“ Skatītājus iepriecināja Vanadzēnu grupa no Latgales, Gunāra Spodra vadībā, kas pie karoga apliecināju savu uzticību Latvijas valstij. Apsveikumus bija atsūtījuši Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis, kā arī izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Daugavas Vanagus uzrunāja Nacionālo Bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, kā arī Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere. Ar skaistām dziesmām svinīgo sarīkojumu papildināja Daugavas Vanadžu koris diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā.

Pēc atklāšanas, sēdes dalībnieki nolika ziedus pie Raiņa un Oskara Kalpaka pieminekļiem, un tad pēc tam darbība pārcēlās uz Daugavas Vanagu Fonda viesnīcā Radi un draugi, Vecrīgā.

Piektdienas vakarā notika Daugavas Vanadžu saiets, ko atklāja priekšniece Gunta Reinolde. Latvijas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra iepazīstināja ar Latvijas vanadzēm un nodaļām. Gunta Reinolde viņai uzdāvināja saktu, atsaucoties uz agrākiem gadiem DV organizācijā, kad toreizējā priekšniece Austra Liepiņa uzdāvināja saktu katrai no tā laika zemju vanadžu vadītājām. Saieta laikā notika prezentācija par jaunu projektu, ko ievadījusi Kanādas latviete Margrieta Langins kopā ar pasaules veselības organizāciju un Rīgas Stradiņu Universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāti. Referentei līdzi bija viešņa no Kanādas Valerie Grdisa, no Universitātes Kristaps Circenis un no Latvijas Māsu Asociācijas Dita Raiska. Referente stāstīja par vērtīgo un interesanto projektu, ieviest attīstīt medmāsu klīniskās vadlīnijas, lai paceltu standartu medmāsu aprūpei un arī aprakstīt medmāsu nepieciešamo lomu veselības aprūpē.

Daugavas Vanagu CV sēdē notika nopietnas diskusijas par DV CV Pārstāvniecības vadību un veidolu, leġionāru aprūpi, organizācijas finansiālo stāvokli, kā arī par Okupācijas muzeju.

Sēdes pieņemtie lēmumi bija sekojoši.

 1. 2018. gada DVCV valdes sēdi rīkot Latvijā, DVL izkārtojumā.
 2. Turpināt izdot DV Mēnešrakstu 2018. gadā, bet lūgt DV zemēm nākt ar ieteikumiem, sakarā ar tā izdošanu, apsverot, vai: 1) turpināt izdot kā līdz šim; 2) turpināt izdot retāk, nekā četras reizes gadā (piemēram, divas reizes gadā vai kā gadagrāmatu); 3) vairs neizdot. Arī lūdz ieteikumus, kā samazināt izdevumus (piemēram, to izdodot kā pielikumu rietumu latviešu avīzēm), paaugstināt ienākumus vai abonementu skaitu.
 3. Lūgt DV zemēm papildus līdzekļus Laiks, Telpa, Ļaudis sestās grāmatas sagatavošanai. Grāmatu paredzēts izdot nākamā gada laikā, un papildus izdevumi varētu pārsniegt 8000 EUR.
 4. Sakarā ar to, ka būvatļauja tagad piešķirta, lūgt DV zemēm pārsūtīt un papildināt DV zemju solītos ziedojumus, no kā sastādīs DV organizācijas ziedojumu, 50 000 EUR apmērā, lai iekārtotu Nākotnes nama auditoriju.
 5. Aicināt DV nodaļas un to biedrus ziedot mākslinieka Kristapa Gulbja veidotajam Piemineklim Brīvībai, ko Latvijas simtgadē atklās Beļģijas pilsētas Zedelgemas Brīvības laukumā (Brivibaplein) par piemiņu Zedelgemas karagūstekņu nometnē 1945./46. gada ziemā ieslodzītajiem latviešu leģionāriem – DV organizācijas dibinātājiem. Zedelgemas pilsētas iniciatīvā veidotā pieminekļa izmaksu pusi – EUR 50 000 – segs pilsēta. Otru pusi no ziedojumiem segt solījis Latvijas Okupācijas muzejs. Ziedojumi Okupācijas muzejam atzīmējami Piemineklim Zedelgemā.
 6. Dzēst 2016. gada otro DVCV sēdes lēmumu, sakarā ar administrācijas izmaksu noņemšanu no pārsūtītiem ziedojumiem, jo tas būtu pretrunā ar darbības noteikumiem, ja tos attiecinātu uz DV organizāciju ziedojumiem.
 7. Lūgt DV zemēm, kas neatbalstīja lūgumu paaugstināt dotācijas uz $14, atkārtoti par šo jautājumu lemt savās delegātu sapulcēs, jo, biedru skaitam mazinoties, vajadzīgā summa procentuāli pieaug, kad to attiecina uz biedru skaitu.
 8. Lūgt DV zemju valdēm pārrunāt un vērtēt ieteikumu reģistrēt Daugavas Vanagu organizāciju, kā arī sniegt savus ieteikumus par reģistrācijas formu līdz 2018. gada februāra sākumam. Projekta mērķis būtu, lai DV vārdā Centrālā valde varētu rīkoties kā juridiska persona. DVCV saprot, ka šis ir pragmātisks solis un nedrīkstētu ierobežot DV nākotnes darbību. Par to, kurā zemē notiktu reģistrācija, DVCV lemtu, ņemot vērā ieteikumus no DV zemēm.
 9. Lūgt DV biedriem finansiāli atbalstīt grāmatas „Gunārs Astra, Un citi“ izdošanu angļu valodā.
 10. Lūgt DV zemēm ziedot Pulkveža Viļa Januma balvai, lai Centrālā valde varētu turpināt atbalstīt jaunatnes darbu.
 11. Piešķirt Pulkveža Viļa Januma balvu 2000 USD apmērā Lūcijas Rancānes Amatu vidusskolas vanadzēnu kopai.
 12. Izteikt sirsnīgu pateicību DV Latvijā, DVCV Prezidijam un viesnīcas Radi un Draugi valdei un darbiniekiem, par veiksmīgu 2017. gada Centrālās valdes sēdes darbības sekmīgai norisei.

Sēdes laikā arī tika rīkotas vakariņas ar interesantiem referātiem. Sestdienas vakarā referēja Latvijas Bruņoto Spēku komandieris, ģenerālmajors Leonīds Kalniņš un svētdien – Ventspils domes deputāts un bijušais aizsardzības, iekšlietu un Ārlietas ministrs Ģirts Valdis Kristovskis.

Sēdi izkārtoja DV CV prezidijs un Daugavas Vanagi Latvijā. Paldies visiem par lielo darbu, un uz redzēšanos 2018. gadā atkal Rīgā!

DVCV Informācijas nozareAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com