Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas Latviešu nama Dāmu kopas sanāksme

Kafejnīcai „Rīga“ bijis sekmīgs darba gads

Laikraksts Latvietis Nr. 446, 2017. g. 13. febr.
IN -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLNK_Jauns

Nama dāmas un „papadāmas“. FOTO Juris Drēziņš.

Sestdien, 4. februārī, Melburnas Latviešu nama Misiņa zālē uz savu šogad pirmo sanāksmi bija pulcējušiem apmēram 40 čaklie darba rūķi. Kaut arī oficiāli kafejnīcas Rīga darbinieki saucās Melburnas Latviešu nama Dāmu kopa, jau vairākus gadus darbā aktīvi iesaistījušies dāmu draugi un vīri, kā arī latviešu skolu audzēkņu tēvi.

Sanāksmi atklāja Dāmu kopas vadītāja Māra Lezdkalna, apsveicot Jaunajā – 2017. gadā un izteica lielu pateicību visiem kafejnīcas darbiniekiem. Bijis ļoti sekmīgi aizvadīts gads, kura kulminācija bija Kultūras dienas. Tautieši varēja mieloties ar lielu skaitu pīrāgu, kā arī ar sviestmaizēm un saldajām smalkmaizītēm. Nav zināms, cik pavisam pīrāgu un smalkmaizīšu pagājušā gadā tika izcepts un pārdots, bet to skaits bija ļoti liels.

Ļoti sekmīgs kafejnīcas ienākumiem bija 18. novembra svinību sarīkojums. M. Lezdkalna stāsta, ka tika mainītas svētku pusdienas no BBQ uz tik ļoti iecienītajiem skābajiem kāpostiem ar desiņām; tiem bija liela piekrišana.

Pārskatu par kafejnīcas darbību Kultūras dienu laikā sniedza Linda Drēziņa. Viņas atbildībā bija kafejnīcas lielais darbs visas šīs sešas dienas no rīta līdz vakaram, kā arī vakaros, kad notika Kultūras dienu sarīkojumi Latviešu namā. Ienākumi bija ļoti labi, bet daudzu čaklo darbinieku brīvprātīgais darbs bija milzīgs. Visi ļoti daudz, stundas neskaitot, strādāja. „Kaut arī bijām ļoti noguruši,“ saka Linda, „šī bija ļoti skaita nedēļa!“ Vēl plkst. 17, 31. decembra vakarā kafejnīcā Rīga tika pārdoti pīrāgi. Linda pateicās visiem palīgiem par viņu nesavtīgo darbu KD laikā.

Linda mazliet pastāstīja par darbinieku dežūrām nākamajam gadam; darba plāns jau sastādīts. Sekmīgi darbojas jau 5 grupas: 2 senioru grupas, 2 papadāmas grupas un jauniešu grupa. Pīrāgu un smalkmaizīšu cepšanas grupās pieteikušies jau ap 50 cilvēku.

Kasieres ziņojumu nolasīja Roksija Reitere; skaitļi bija iepriecinoši. Visā drīzumā kasieres ziņojums būs izlikts arī foajē uz Nama ziņojumu dēļa, lai visi varētu ar to iepazīties.

R. Reitere pateicās visiem darbiniekiem, bet tiem 17, kas strādājuši jau vismaz 3 gadus, pasniedza kafejnīcas Rīga krūšu nozīmīti sudrabā.

Melburnas Latviešu nama kooperatīva priekšsēdis Kārlis Kasparsons apsveica kafejnīcas Rīga darbiniekus ar sekmīgi aizvadīto darba gadu. Viņš uzsvēra, ka Melburnas Latviešu nama Dāmu kopa jau no pašiem pirmajiem tās pastāvēšanas gadiem strādā autonomi, un ir liels atbalsts Namam. K. Kasparsons pateicās Lindai Drēziņai par lielo darbu, ko viņa ieguldīja, organizējot kafejnīcas darbu Kultūras dienu laikā. Kafejnīcas ienākumi ir arī finansiāls atbalsts Namam.

Īpaši gandarīts Kārlis Kasparsons bija par krīzes situācijas labo risinājumu KD laikā, kad nepilnas dienas laikā bija jānodrošina citas telpas Kopkora koncertam un Sadziedāšanās vakaram; īpašs paldies par to Anita Andersonei, Ilzei Kasparsonei un Henrijam Paceram, kā arī visiem, visiem nesavtīgajiem palīgiem.

Katrs no kafejnīcas Rīga darbiniekiem saņēma rozi no Kārļa Kasparsona.

Sanāksmes noslēgumā bija vairāki ierosinājumi; Bite Švolmane ierosināja turpināt KD uzsākto aktīvo darbību, rīkojot kafejnīcā dažādus sarīkojumu ārpus skolu stundu un citu sarīkojumu laikiem. Linda Drēziņa ieteica sestdienās paplašināt kafejnīcu, izliekot galdiņus arī Nama priekšdārzā, īpaši tagad, kad ir silts un saulains vasaras laiks.

Māra Lezdkalna paziņoja, ka šī gada beigās nodos savas vadītājas pilnvaras, bet paliks darboties Dāmu kopā.

Sarīkojuma noslēgumā tika uzņemta fotogrāfija no atnākušajiem, kas vēl pakavējās pie uzkodām un atspirdzinājumiem.

IN
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com