Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Simtgades karogs Sidnejā (2)

Sarkanbaltsarkanais saules apspīdēts ceļš

Laikraksts Latvietis Nr. 446, 2017. g. 13. febr.
Jānis Grauds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Karoga godināšana Sidnejas Latviešu namā. Runā Jānis Čečiņš. FOTO Ojārs Greste.

Karoga godināšana Sidnejas Latviešu namā. FOTO Ojārs Greste.

Simtgades karoga godināšana Daugavas Vanagu namā. FOTO Jānis Grauds.

Sarkanbaltsarkanais ceļš, saules apspīdēts, vijās starp Sidnejas latviešu mājām no 2. līdz 5. februārim. Tas nosprauda drošu maršrutu karogam, kas dzima jauniešu sirdīs 2x2 nometnē Latvijā un kam lemts apceļot visu pasauli, ieliekot mazu dzirksteli tiem sirdīs, kas bija un būs liecinieki šim ceļojumam.

Vispirms to Sidnejā sveica bijušais goda konsuls Aldis Birzulis, kas ar savu kundzi Edīti uzņēma organizāciju pārstāvjus savā birojā Balmainā. Karogu ienesa Zintis Dakmentons (Duckmanton) un Karla Tuktēna. Karogam par godu nodziedāja Karoga dziesmu un Dievs, svētī Latviju. Veltījumu grāmatā, kas ceļo līdzi karogam, pirmais ieraksts Sidnejā:

Lai šis Latvijas karogs savieno tautas daļas kas, dažādu iemeslu dēļ, ir izklīdušas par pasauli un dod ticību Latvijas nākotnei.

Aldis Birzulis

LR goda konsuls Sidnejā no 2007 .g. līdz 2017. g.

Tam seko vispārējs veltījums no Sidnejas latviešiem:

Sidnejieši sveic sarkanbaltsarkano karogu savās mājās, kas ģeogrāfiski tālu no Latvijas, bet kur Latvija mums visiem sirdīs tuva.

Mēs esam lepni, ka karoga ceļš sācies šeit, Austrālijā, un vēlam, lai tas mūsu saimi ārpus Latvijas vieno tēvzemes mīlestībā!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti;
Vai celies debesīs
Vai jūras dzīlē nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku –
Tu esi
Latvija!

(O. Vācietis)

Un vēl papildus no Sidnejas Latviešu vīru kora:

Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot visu mūžu nodzīvoju.
Ar šo karogu nosūtam vēlējumu – Saules mūžu Latvijai.

SLVK – Ivars Birze.

Daugavas Vanagu namā Bankstaunā karogu sagaidīja pāri par 20 viesu. Tos sveica valdes locekle Ināra Sīkā: Ir nozīmīgi, ka „Latvija 100“ gada karogs „ciemojās“ Daugavas Vanagu namā, DV organizācijas dibinātāji un liela daļa biedru, cīnījās par Latvijas brīvību un tautas pastāvēšanu ne tikai kara gaitās, bet arī padomju savienības okupācijas gados,“ priekšsēdis Helmuts Vabulis un Daugavas vanadžu priekšniece Gundega Zariņa. Karogu godināja ar DV un Latvijas himnām.

Sidnejas Latviešu biedrībā karoga sveikšana un godināšana notika Biedrības rīkotos Parnela ielas svētkos. Karogu zālē ienesa Aleksis Strazds un Jautrā pāra dejotāji kamēr klātesošie dziedāja Daugav's abas malas. SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš sveicot karogu atgādināja Latvijas karoga vēsturi un nobeidza ar vēlējumu:

Protams, ka tāds karoga ceļš ir tikai simbolisks, bet simboli ir svarīgi pieturas punkti, ap kuriem pulcēties līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Mēs varam būt lepni un priecāties, ka šis visu latviešu vienojošais karogs ir arī pie mums Sidnejā, ka mēs esam daļa no apļa, kam abi gali – sākums un gals, ir Latvijā.

Latvijai ir trīs valsts simboli: ģerbonis, karogs un himna. Un tie vieno latviešus ne tikai Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē. Sūtīsim tagad karogam līdzi ne tikai katrs savus, bet arī mūsu visu Sidnejas latviešu kopīgos sveicienus Latvijai – Dievs Svētī Latviju!

Uz aicinājumam atsaucās publika.

No Biedrības nama ceļš tālāk veda uz Latviešu ev. lut. Vienības draudzes baznīcu Stratfīldā, kur notika karoga svinīga ienešana, ko ievadīja zvana skaņas. Karogs tika novietots pie altāra goda vietnē. Draudzes mācītājs Raimonds Sokolovskis savā runā atgādināja par seno simbolu nozīmi, un šai sakarā ar pateicību pieminēja gara rosmi, no kuras varam mācīties. Aizlūgumā viņš vēlēja svētību Tēvu zemei un tautai. Ar Dievs, svētī Latviju! noslēdzās svētbrīdis. Altāris bija dekorēts sarkanām rozēm ar baltām krizantēmām vidū.

Tālāk uz Sv. Jāņa baznīcu Hombušā, kur karogu ar mācītāju Kolvinu Makfersonu (Colvin MacPherson) priekšgalā ienesa Zintis Dakmentons. Mācītājs starp citu teica:

Latvijas karogs mūs vieno ticībā uz Dievu; ticībā uz Latviju; un šodien mēs aizlūgsim par Latviju un mēs svētīsim šo karogu viņa tālākā ceļā; un tiešām lai šis karogs mūs vieno ne tikai mūsu latvietībā, bet vēl svarīgāk mūsu ticībā uz Dievu.

Lūgsim Dievu!

Šodien, ka šīs karogs ir pie mums, mēs aizlūdzām par Latviju, par latvju zemi, par latvju tautu. Mēs lūdzām par latviešiem Latvijā, lai Tu viņus iedrošinātu, lai Tu viņus stiprinātu.

Nākošgad svinēsim Latvijas 100 gadu dzimšanas dienu. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu svētību pār Latviju, pār mūsu tautu. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār prezidentu, pār Saeimu. Mēs lūdzām, Kungs lai Tu palīdzi viņiem godīgi valdīt.

Draudze vienojās, dziedot Dievs, svētī Latviju!

Gala punkts sarkanbaltsarkanam ceļam latviešu kapsēta Rukvudā, kur karogu sagaidīja un izvadīja mazs pulciņš piederīgo tiem, kas tur apglabāti.

Visās vietās dalībnieki varēja parakstīties vēlējumu grāmatā. Vairāk nekā 180 parakstu apliecināja kopējo sidnejiešu vēlējumu – lai tas mūsu saimi ārpus Latvijas vieno tēvzemes mīlestībā!

Karogs turpina pasaules ceļojumu. Pie mums paliks atmiņas, kas iemūžinātas katra fotoaparātā vai telefonā. Vai tas, ko cerēju, izdosies, ka karoga viesošanās iedvesmos mūsos uzņēmību piedalīties kopējā darbā ar lepnumu nosvinēt Latvijas simtgadi 2018. gada novembrī, tikai pierādīs laiks. Paturēsim sirdī dzirkstelīti un dalīsimies ar to ar draugiem, kas nespēja būt klāt sveikt šo karogu mūsu vidū, mūsu pilsētā.

Jānis Grauds
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com